Hur lång tid efter dödsfallet kan arvet betalas ut

2016-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hur lång tid efter dödsfall har man rätt att hämta sitt arvegods?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lagstadgad tid på hur lång tid efter dödsfallet en arvtagare har rätt att hämta ut sitt arvegods. Tiden beror på hur omfattande boet är, om det är komplicerade ekonomiska frågor som aktualiseras samt om arvingarna är oense. De steg som ska utföras innan arvet kan betalas ut är:

Bouppteckning - förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder samt personuppgifter för dödsbodelägarna, denna ska förrättas inom tre månader från dödsfallet och skickas in till Skatteverket. Arvskifte - efter att bouppteckningen blivit godkänd av Skatteverket ska således skifte ske. Detta innebär att en skriftlig handling upprättas som visar hur arvet ska fördelas mellan arvtagare och ev. testamentstagare. Utbetalning - när alla inblandade har godkänt arvskiftet kan således arvet betalas ut.

Sammanfattningsvis så är det svårt att säga en exakt tid för när arvet kan betalas ut. Som sagt så beror det på boets omfattning och huruvida alla arvtagare är överens eller inte.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (589)
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Alla besvarade frågor (85316)