Hur lång tid efter avslutat dödsbo kan en bouppteckning överklagas?

Hur lång tid efter avslutat dödsbo måste en ev överklagan ske?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga är allmänt hållen kommer svaret bli detsamma. Om du behöver mer detaljerad hjälp råder jag dig att vända dig till våra jurister på Lawline här. Jag har tolkat din fråga som att den gäller överklagande av bouppteckning.

När alla dödsbodelägare har skrivit under bouppteckningen ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering senast en månad efter upprättandet (20 kap. 8 § ärvdabalken (ÄB)). Skatteverket ska inte registrera bouppteckningen om den inte har gått till som ärvdabalken föreskriver (20 kap. 9 § ÄB). Detta kan t.ex. vara om en dödsbodelägare inte kallats till bouppteckningsförrättningen.

Om Skatteverket registrerar bouppteckningen men du anser att bouppteckningen skett på ett oriktigt sätt kan du överklaga Skatteverkets beslut inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet genom Skatteverket (44 § förvaltningslagen (FL)). Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol (40 § 1 stycket FL).

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000