Hur lång tid brukar det ta att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och hur lång tid brukar det ta innan ärende avgörs?

2021-06-17 i Domstol
FRÅGA
Hur lång tid brukar det ta att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och hur lång tid brukar det ta innan ärende avgörs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) finns i Förvaltningsprocesslagen (FPL). Domstolens huvudsakliga uppgift är att skapa prejudikat som kan få vägledande betydelse för hur liknande fall bedöms i framtiden. För att HFD ska ta upp ett mål till prövning krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd enligt 35 § FPL. Det innebär att inte alla mål som överklagas tas upp till prövning i HFD och endast någon enstaka procent av alla mål som inkommer beviljas prövningstillstånd.

Målets gång från inkommen till avgjort
I samband med målets inkommande till domstolen sker en rättsutredning om prövningstillstånd bör beviljas efter inte. När prövningstillstånd väl är är klart sker en kommunicering i målet som innebär att parterna skriftligen yttrar sig över varandras skrivelser. Det är en justitiesekreterare som ansvarar för kommuniceringen och som även är den som genomför en fördjupad rättsutredning (diskussionsunderlag, doms- och beslutsförslag) som därefter överlämnas till justitieråden i HFD. (se här)

Angående frågan om hur lång tid det brukar ta att få prövningstillstånd i HFD och hur lång tid det tar att avgöra ett mål är svaret beroende av målets omfattning och svårighetsgrad, omständigheterna i det enskilda fallet och arbetssituationen på domstolen, se här. HFD:s målsättning är att målen ska avgöras så snart som möjligt men det är tyvärr inte möjligt att ange en bestämd tid.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att besvara frågan hur lång tid det kan ta för att få prövningstillstånd och hur lång tid det tar innan ett ärende avgörs. Svaret på frågan är som ovan nämnt beroende av målets omfattning och om man ser till målets gång från inkommen till avgjort påverkas handläggningstiden också av den kommunicering som sker efter meddelat prövningstillstånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrika Sköld
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (504)
2021-07-21 Får tingsrätten pröva ett brottmål utan att hålla huvudförhandling?
2021-07-08 Är det värt att överklaga och vad innebär villkorlig dom?
2021-06-30 Dubbelbestraffning
2021-06-29 Är parallella rättsystem och rättegångar olagligt i Sverige?

Alla besvarade frågor (94160)