Hur lång i efterhand kan man få ut sin laglott?

2020-03-31 i Laglott
FRÅGA
Hej, Min far dog för sex år sedan och skrev då i sitt testamente att hans sambo skulle få bo kvar i huset så länge hon önskar och att hans likvida tillgångar skulle användas för bekostande av reparationer och nyanskaffningar. När hon ej längre ville bo kvar i huset skulle det säljas varvid hon och vi fem syskon skulle få 1/6 vardera. Hon bor dock fortfarande kvar och nu är hans tillgångar slut. Hon önskar nu göra ett ganska omfattande underhåll av huset. Hur ska vi lösa detta? Går det att få ut sin laglott såhär långt efteråt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bröstarvinge som vill ha sin laglott måste jämka testamentet inom sex månader från det att man blivit delgiven testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Delgivning av ett testamente innebär att en kopia av testamentet ges ut till arvingarna efter testators bortgång. Jämkar man inte testamentet inom sexmånadersfristen är det inte längre möjligt att begära ut sin laglott, då blir testamentet gällande så som det är skrivet. Du kan således inte begära ut din laglott flera år efter att testamentet har delgivits.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (782)
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?
2020-11-19 Rätt till laglott
2020-11-14 Kan man göra en bröstarvinge arvslös genom att skänka bort alla tillgångar?
2020-11-09 Kan bröstarvingar invända mot gåvor som en förälder ger under sin livstid?

Alla besvarade frågor (86388)