FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt20/02/2019

Hur lång hemvisttid krävs det för att en ansöka om svenskt medborgarskap blir beviljad?

Hej!

Jag vill ansöka om svenskt medborgarskap, men jag är osäkert om jag kan göra det än. Jag kom till Sverige 2014 och sökte asyl tillsammans med mina föräldrar. Jag fick permanent uppehållstillstånd år 2016. Det står på Migrationsverkets hemsida att man måste ha bott i Sverige minst i 5 år, räknas den tiden in som jag väntade på beslut eller inte?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Lagen om svenskt medborgarskap blir tillämplig i ditt fall. Om du är under 18 år krävs det att du ska ha haft permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige under de senaste tre åren, enligt 7 § lagen om svenskt medborgarskap. Om du är över 18 år är huvudregeln att du ska (förutom att uppfylla punkterna 1–5) ha haft din hemvist i Sverige i sammanlagt fem år, enligt 11 § punkt 4c lag om svenskt medborgarskap.

Definitionen av hemvistbegreppet är att en utlänning som kommer hit för att bosätta sig anses ha hemvist i Sverige från den tidpunkt hen ansökte om uppehållstillstånd för bosättning, om ansökan därefter bifalls. Beroende på hur gammal du är blir det tre eller fem år räknat från ansöksdatumet på den bifallna ansökan som din ansökan om svenskt medborgarskap kan beviljas. Om du t.ex. ansökte en gång om permanent uppehållstillstånd och fick avslag men ansökte igen och fick bifall är det ansöksdatumet för den andra ansökan som tiden räknas från.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?