Hur lång handläggningstid för ett ärende hos polismyndigheten?

Hur lång handläggningstid har polisen på sig när en advokat skickat in övrprövningen till polisen som lagt ner ärendet och som sen ska vidare till åklagarmyndigeten.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen är en förvaltningsmyndighet och ska i sin handläggning av ärenden tillämpa förvaltningslagen, se 1 § FL.

En advokat skickar in ett ärende till polisen som ska vidarebefordra det ärendet till åklagarmyndigheten. Handläggningstiden bestäms utifrån bestämmelserna om god förvaltning och de allmänna förvaltningskraven, se 5 - 18 §§ FL.

9 § FL stadgar att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Paragrafen är vagt skriven för att det inte på ett generellt sätt går att inkludera alla olika situationer av handläggningsärenden. De ärenden som kommer in till myndigheterna ser olika ut och det går således inte att ge ett generellt svar på exakt hur lång tid en handläggning av ett ärende tar, det får bedömas från fall till fall.

Det finns inte någon lagstadgad längsta tid som polismyndigheten måste hålla sig efter.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”