Hur lång handläggningstid för ett ärende hos polismyndigheten?

2021-03-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur lång handläggningstid har polisen på sig när en advokat skickat in övrprövningen till polisen som lagt ner ärendet och som sen ska vidare till åklagarmyndigeten.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen är en förvaltningsmyndighet och ska i sin handläggning av ärenden tillämpa förvaltningslagen, se 1 § FL.

En advokat skickar in ett ärende till polisen som ska vidarebefordra det ärendet till åklagarmyndigheten. Handläggningstiden bestäms utifrån bestämmelserna om god förvaltning och de allmänna förvaltningskraven, se 5 - 18 §§ FL.

9 § FL stadgar att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Paragrafen är vagt skriven för att det inte på ett generellt sätt går att inkludera alla olika situationer av handläggningsärenden. De ärenden som kommer in till myndigheterna ser olika ut och det går således inte att ge ett generellt svar på exakt hur lång tid en handläggning av ett ärende tar, det får bedömas från fall till fall.

Det finns inte någon lagstadgad längsta tid som polismyndigheten måste hålla sig efter.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (629)
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut

Alla besvarade frågor (91201)