Hur lång får handläggningstiden vara hos myndigheter?

2019-06-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Finns det någon lag för hur lång tid en handläggning hos en myndighet får ta? (I detta fall överförmyndarnämnden som ska godkänna arvsskifte, mellan fyra syskon var av en är under 18). Det har nu tagit 7 månader och jag undrar om en myndighet verkligen får ta så lång tid på sig? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör hur lång tid myndigheter får handlägga ett ärende. I och med att handläggningstiderna för ärenden hos svenska myndigheter har ökat så la regeringen lagt fram ett lagändringsförslag för Förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Ändringen innebär att man som privatperson skriftligen ska kunna begära ett beslut när 6 månader från ansökningsdagen har passerat. När myndigheten får in denna begäran måste de ta ett beslut eller avslå begäran om ett beslut inom 4 veckor. (12 § FL)

Om myndigheten inte är redo att besluta i ditt ärende kan de alltså avslå din begäran om att fatta ett beslut. Ett sånt beslut har du sedan rätt att överklaga. Syftet med förändringen är att privatpersoner som du ska ha möjlighet att påskynda processen när handläggningen tar lång tid. (12§ andra stycket FL)

Hoppas du fick svar på din fråga!


Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82737)