Hur lång bör handläggningstiden av ett ärende hos migrationsverket vara?

Hej! Är lite frustrerad på Migrationsverket och får ingen svar från de. Tänkte ställa frågan här. Min fru har sökt att flytta till mig aug-2020 och det har nu gått nästan två år. Jag har permanent uppehållstillstånd, har jobb och boende, dvs jag uppfyller alla krav får att hon ska flytta till mig. Jag behövde inte komplettera eller något och hon har varit på intervju feb-2021 dvs 15 månader sen. Idag har vi inte ens fått en handläggare och när hag ringer de så får jag ingen svar än att jag måste vänta. Min kompis har exact samma förutsättningar. Med skillnaden att de sökte en gång någon månad tidigare än mig och fick avslag för han uppfyllde inte kraven. De sökte igen fem månader efter mig och fick beslut 3 dager efter intervjun i feb 2022 ä. Så jag fattar inte hur kan det vara så här stora Skillnader att en får beslut tre dager efter intervjun medan en får vänta i 15 månader och ändå inte har någon handläggare. När jag ringer Migrationsverket så säger de att de inte kan säga något om enskilda fall. Men jag har hjälpt min kompis med ansökan han skickade in exact samma papper som mig och han och hans fru är från samma land som mig, så jag har svårt att begripa. Ville kolla om det här är verkligen rättvist eller om jag kan göra något åt det. Självklart är jag glad att min kompis fick besöut så snabbt men det frustrerande att jag måste vänte i mer än 22 månader och inte ens får en handläggare.

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet vilket enligt 1 § Förvaltningslagen (FL) innebär att FL är tillämplig. Enligt 9 § FL ska ett ärende handläggas så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Migrationsverket har hand om många ärenden, där en del ärenden behöver prioriteras framför andra. Många ärenden är dessutom svåra och kan ta lång tid. Det medför att handläggningstiderna kan vara långa. Med tanke på kraven på service, tillgänglighet och snabbhet som ställs enligt lag ska handläggningstiderna samtidigt hållas så korta som möjligt. Handläggningstiderna bör om möjligt hållas till max ca 6 månader. Att ni behövt vänta i över 1 år är därmed inte rimligt och ni bör redan ha fått hjälp. 

Enligt 11 § FL ska en myndighet, ifall ett ärende bedöms bli väsentligt försenad, redovisa anledningen till förseningen. Ni borde således också ha fått information om varför det dröjer vid det här laget. 

Vad ni kan göra är att föra en dröjsmålstalan enligt 12 § FL. Enligt 12 § FL kan en part, om ett ärende inte avgjorts inom 6 månader, skriftligt begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor antingen avgöra ärenden eller avslå begäran. Ifall myndigheten avslår begäran har ni möjlighet att överklaga ärendet till förvaltningsdomstolen enligt 12 § 2 st FL. Domstolens avgörande där går sedan inte att överklagas. 

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”