Hur lång bindningstid får ett gym ha?

2018-09-20 i Avtal
FRÅGA
Jag har ett gymmedlemskap via min nuvarande arbetsgivare. Avtalet är bindande 12 månader pga. rabatt/medlemskap.1.Finns det verkligen avtal som inte går att komma ur? 2.Förstår att det måste finnas uppsägningstid, 1/3månader, men 12 månader? Tacksam för ett förståligt svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga besvaras i huvudsak utifrån reglerna i avtalslagen (AvtL) samt allmänt avtalsrättsliga principer.

Grundläggande principer inom svensk avtalsrätt

Det ska inledningsvis framhållas att svensk avtalsrätt präglas av avtalsfrihet. Detta innebär att avtalstiden samt tillhörande uppsägningstid bestäms av parterna. Denna princip är djupgående och det finns på grund av detta inget direkt lagstöd att stödja sig på för att komma ifrån den 12 månaders bindningstid som är aktuell i ditt fall.
Det ska även framhållas att en djupt förankrad huvudregel i svensk rätt är att avtal ska hållas. Det innebär som utgångspunkt att man är bunden av det avtal som man har ingått.

Oskäligt villkor?

Med detta sagt finns det bestämmelser i lagen som som gör det möjligt att jämka eller ogiltigförklara oskäliga avtalsvillkor. 36 § AvtL anger att avtal kan jämkas om det är oskäligt med hänsyn till innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, ändrade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Att jämka ett avtalsvillkor innebär att det ändras till någonting annat som anses mer rimligt.
I detta fall tror jag dock att det är mycket svårt att jämka bindningstiden. I ett domstolsavgörande från Patent- och Marknadsdomstolen har det fastslagits att gym inte får ha flera års bindningstid. Domstolen satte den yttersta gränsen till 12 månader, vilket innebär att allt utöver denna gräns anses vara oskäligt (PMT 5750-17).
Då ditt gym förhåller sig till bindningstiden om 12 månader anses avtalsvillkoret vara skäligt, varpå uppsägnings inte kan ske innan avtalet löper ut.

Vänligen,

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1102)
2019-04-26 Vilket försäkringsbolag ska man vända sig till?
2019-04-25 Muntliga avtal
2019-04-23 Måste en butiksförsäljare ingå ett avtal med en kund?
2019-04-20 Avtal om vinst vid framtida försäljning

Alla besvarade frågor (68196)