Hur kräver man in en skuld från hyresgästen och hur vräker man hyresgästen?

2020-04-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Har en hyresgäst, sedan 2006, av mitt fritidshus. Han har 2006-2018 inte betalat hyra. Har vid flera tillfällen krävt honom på hyra.2019 och 2020 har han betalat.Vad gör jag för att få in pengarna som han är skyldig? Kan jag få honom vräkt?Han svarar varken på brev eller mail.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du dels hur du kan kräva in de pengar som har uteblivit för att din hyresgäst inte betalat hyra. Sedan undrar du även om du kan få honom vräkt. I mitt svar till dig kommer jag att börja med hur du kan kräva in dina pengar. Efter det kommer jag gå över på hur du eventuellt kan få din hyresgäst vräkt. Sist i svaret kommer en sammanfattning samt råd!

Hur kan du få pengarna som din hyresgäst är skyldig dig?

Eftersom du vill ha betalt av din hyresgäst rekommenderar jag dig starkt att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. De kommer således titta på din ansökan och hjälpa dig att kräva in dina pengar från hyresgästen.

Lagen som reglerar detta heter lag om betalningsförelägganden och handräckning.

Hur ansöker man?

För att ansöka behöver du gå in på kronofogdens hemsida och fylla i blanketten om betalningsföreläggande.

Blanketten skall innehålla:

- Dina personuppgifter

- Ditt krav och grunden för det, alltså att du vill ha betalt för en hyresrätt som han inte betalar hyra för (10 § lag om betalningsförelägganden och handräckning).

- Du skall även ange beloppet det rör sig om, förfallodatum och ränta som begärs (11 § lag om betalningsförelägganden och handräckning).

Om ansökan saknar information så kommer de att återkomma till dig och be dig avhjälpa bristen (20 § lag om betalningsförelägganden och handräckning).

Kriterium för en ansökan:

För att kunna skicka in denna ansökan behöver dock vissa kriterium vara uppfyllda.

1.Skulden måste innefatta pengar.

2. Förfallodagen för betalningen måste ha passerat.

3. Du skall också själv kunna påverka skulden genom förhandling.

Alla dessa tre kriterium är dock någonting som du uppfyller vilket innebär att du har rätt till att ansöka om betalningsförelägganden och därför även få hjälp att kräva in skulden om Kronofogden anser att det behövs.

Andra alternativ

Ifall du har väckt talan hos Kronofogden har du också en möjlighet att begära att tingsrätten skall ta över ärendet och istället avgöra fallet genom en dom (34 § lag om betalningsförelägganden och handräckning). Vilket likväl kan vara en sista nödlösning om Kronofogden inte skulle kunna indriva din skuld.

Preskription

Vi bör dock uppmärksamma preskriptionen eftersom vissa betalningar skulle varit gjorda för längesedan. På en fordran (ditt anspråk på att hyresgästen skall betala) finns en preskriptionstid på 10 år (2 § stycke 1 preskriptionslagen). Preskriptionstid innebär den tid som du har på dig att kräva ut din skuld. Du förlorar därför din rätt att kräva ut skulden om du inte gör detta inom 10 år från det att fordran uppkom.

Kan du bli din hyresgäst?

För att finna regleringen kring detta så måste vi gå in i Jordabalkens 12:e kapitel, då regler om förverkande inte återfinns i lagen om uthyrning av egen bostad som annars skulle varit aktuell.

Eftersom din hyresgäst inte har betalat hyran har du rätt att få ut honom ur din bostad. Viktigt är dock att hyresgästen skall ha dröjt mer än en vecka efter förfallodagen med att betala för att du skall ha anledning att få honom vräkt (12 kap. 42 § punkt 1 jordabalken). Om han inte har betalat på en vecka, vilket verkar vara situationen i ditt fall får du därav säga upp kontraktet i förtid och då måste han flytta.

Uppsägningstid

Huvudregeln är då att din uthyrning till din hyresgäst upphör att gälla efter tre månader vid årsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Kan jag vräka honom?

Ifall du istället inte vill vänta så kan du vräka hyresgästen. Då behöver du dock återigen vända dig till kronofogden för att få deras hjälp med vräkningen. Vilket således kan bli en mer omfattande process än den som ovan nämndes.

Vill du trots detta vräka hyresgästen så rekommenderar jag dig att titta på kronofogdens hemsida.

Råd

Mitt råd till dig nu är så snart som möjligt söka dig till kronofogden och fråga dem om hjälp. Antingen genom att ringa dem på 0771-73 73 00, eller genom att gå in på deras hemsida och där klicka dig vidare till rätt formulär (tips, tryck på mina länkar ovan). Detta eftersom du förmodligen har några av betalningarna redan kan vara utgångna. Därför är det bra att du får igång processen om att kräva in betalning och få honom vräkt så snabbt som möjligt.

Ifall du inte vill blanda in kronofogden i fler fall än att få tillbaka dina pengar så rekommenderar jag dig istället att säga upp hyreskontraktet och vänta på att han skall flytta ut.

Jag hoppas nu att allt löser sig för dig och att du får tillbaka de pengar som han är skyldig dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!

Känner du att du inte riktigt fick svar på din fråga eller att du behöver ytterligare juridisk rådgivning angående din fråga så rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunna jurister eller ringa oss på 08-533 300 04.

Allt gott!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1802)
2020-11-28 Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall
2020-11-27 Hyresvärden inträder i hyreslägenhet - hemfridsbrott?
2020-11-27 Sänkning av hyra vid buller
2020-11-25 Vad utgör en störning i hyresrätt enligt hyreslagen?

Alla besvarade frågor (86576)