Hur kräver man in en förfallen men obetald fordring?

2016-10-08 i Fordringar
FRÅGA
HejJag har tyvärr lånat ut 10000 kr till en privat person, som inte vill betala tillbaka lånet.Dokumentation finns inkl kvitto på banköverföringen till honom. ej som ni kallar för avtalstext.Personen svara inte på telefon eller mail.Jag har satt sista betalnings dagen till den 19 sept. 2016Idag den 8 okt. inga pengar har ännu kommit på mitt konto.Hur bör man gå vidare med detta problem för att få tillbaka hans lån, av mig på 10000 krtacksam för ett svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har valt att svara på din fråga genom att först redogöra för två frågor som påverkar frågan om du över huvud taget kan tillgripa rättsliga medel, nämligen betydelsen av att det inte finns något skrivet avtal och frågan om bevisning. Därefter redogör jag kortfattat för de två huvudsakliga alternativ som du kan använda för att tvinga fram betalning. Eftersom den närmare utformningen av dessa två alternativ redan har behandlats i tidigare svar på Lawline hänvisar jag huvudsakligen till sådana.

Jag avslutar med en kort sammanfattning.

Bristen på skrivet avtal

Det finns som huvudregel inga formkrav för att ingå avtal, eller för att låna ut pengar. Bristen på skrivet avtal är alltså inget hinder i ditt fall.

Som jag förstår det hade ni varken skriftligen eller muntligen avtalat om när lånet skulle förfalla till betalning. Att du själv bestämde förfallodagen är inget problem, jfr 5 § lagen (1936:81) om skuldebrev.

Bevisning

Som jag förstår det har du stark skriftlig bevisning för att du har överfört pengar till låntagaren. En invändning som låntagaren kan göra mot ett rättslig krav från din sida är att banköverföringen innebar en gåva – inte ett lån. Det är dock låntagaren som måste bevisa att överföringen vore en gåva, enligt NJA 2014 s. 364.

Betalningsföreläggande

Om du tror att låntagaren inte kommer att aktivt bestrida betalningsskyldighet är en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten det bästa alternativet. Betalningsföreläggande är ett summariskt förfarande som är till för att fastställa ostridiga skulder.

Förenklat går ett ärende om betalningsföreläggande till på så vis att du skickar in en ansökan där du kräver betalning för en skuld. Därefter delger kronofogdemyndigheten din ansökan till den du kräver betalning av, samt förelägger samma person att yttra sig över din ansökan. Om den krävda personen inte bestrider din ansökan i rätt tid meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag i enlighet med din ansökan. Ett sådant utslag har i princip samma resultat som en dom – t.ex. kan kronofogdemyndigheten verkställa utslaget genom att utmäta låntagarens egendom.

Se vidare följande tidigare svar på Lawline: Innebörden av ett utslag i ett ärende om betalningsföreläggande, Möjligheter att kräva in en penningfordring utan skuldebrev, Ansökan om betalningsföreläggande och Indrivning av fordran.

Behöver du hjälp med att upprätta en ansökan om betalningsföreläggande kan du boka tid med en erfaren jurist HÄR.

Domstolsprocess

Att väcka talan i domstol är det främsta alternativet för dig, om du tror att låntagaren skulle bestrida en ansökan om betalningsföreläggande. En rättegång kan leda till en dom som förpliktar låntagaren att betala skulden till dig. Talan i domstol väcks i princip genom att du skickar in en formenlig stämningsansökan till domstolen och betalar en ansökningsavgift, se 42 kap. 1–5 §§ rättegångsbalken (1942:740) och rättsfallet NJA 1993 s. 231.

Eftersom det kan vara dyrt att driva en process i domstol rekommenderar jag starkt att du talar med en erfaren jurist före du bestämmer dig för att väcka talan i en domstol. Du kan boka tid om det HÄR. Där kan du också boka tid för att få hjälp med att upprätta en stämningsansökan.

Se också följande tidigare svar på Lawline: Möjligheter att kräva in en penningfordring utan skuldebrev.

Sammanfattning

Dina två främsta alternativ för att tvinga fram betalning är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten eller att ansöka om stämning på låntagaren hos en behörig tingsrätt.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att tvinga fram betalning med rättsliga medel är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (773)
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?
2021-02-21 Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?
2021-02-18 Hur formulerar man ett skuldebrev?
2021-02-12 Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetald semesterersättning?

Alla besvarade frågor (89533)