Hur köper jag in mig i sambons radhus?

Jag har flyttat in i min sambos radhus och ska köpa in mig.

Hur är det bäst att gå tillväga? Så det blir rättvist för båda.

Han har lån på 1 milj och huset är värderat till 2,2

Är skriva skuldbrev mest vettigt och behöver man träffa en jurist för att det ska gå rätt till?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring hur du går tillväga rent praktiskt för att genomföra ett juridiskt bindande köp (dvs. att köpa in dig i din sambos radhus) utan att du egentligen betalar kontantinsatsen (och eventuellt köpeskillingen) direkt vid själva köpet.

Hur ni rent praktiskt bör gå tillväga så att det blir så rättvist som möjligt för er båda gällande hur stor del av radhuset du ska köpa och hur stora delar av lånet som du ska stå med på, är frågor som jag rekommenderar att ni tar med er bank.

För att det ska föreligga ett juridiskt bindande köp krävs att ni skriver:
1. Ett köpekontrakt. Som bland annat ska innehålla försäljningspriset, en förklaring om att din sambo (säljaren) överlåter egendomen till dig (köparen) m.m.

2. Ett skuldebrev. I och med förutsättningarna i frågan förstår jag det som att du inte ska betala kontantinsatsen (eller eventuellt den totala köpeskillingen om du inte avser att stå med på lånet) direkt utan att din sambo avser att låna ut denna summa till dig. Av den anledningen krävs ett skuldebrev som fungerar som ett "kvitto" på din skuld och din sambos fordran. Skuldbrevet ska bland annat innehålla skuldens storlek, när skulden förfaller till betalning, hur skulden ska betalas m.m.

Om det är så att du avser att köpa mindre eller mer än halva radhuset så rekommenderar jag även er att skriva:

3. Ett samboavtal. Enligt sambolagen är det endast samboegendom som blir förmån för en framtida bodelning. Allt som sambor förvärvar i syfte att använda för gemensamt bruk utgör samboegendom. Din sambos avsikt med köpet av radhuset var inte att du och han skulle bruka det gemensamt och ur det perspektivet utgör radhuset därför inte samboegendom. Däremot görs ditt förvärv av radhuset i syfte att du och sin sambo ska bruka det gemensamt vilket gör att radhuset ändå skulle kunna få karaktären av samboegendom. Av den anledningen rekommenderar jag er att skriva ett samboavtal där det framgår hur radhuset ska fördelas vid en framtida bodelning. Är det så att ni nu avser att äga 50 % vardera behövs inget samboavtal som reglerar detta i och med att sambolagen redan reglerar att ni som sambor ska dela lika på radhuset. Om du däremot avser att köpa mer eller minde än 50 % av radhuset så bör ni skriva ett samboavtal där ägarförhållandena framgår och att ni vid en framtida bodelning delar på radhuset i enlighet med samboavtalet. Vid bodelningen sker även en avräkning från dina egna tillgångar för att täcka skulden i enlighet med skuldebrevet. Jag antar att ni inte avser att täcka denna skuld med samboegendom.

I övrigt kan det även vara bra om ni skriver:

4. Ett inbördes testamente. I svensk rätt ärver sambor inte varandra. Om ni har för avsikt att din sambo eller att du ensamt ska äga hela radhuset och kunna bo kvar ifall någon av er skulle gå bort, rekommenderar jag därför att ni skriver ett testamente som reglerar detta.

För att upprätta dessa handlingar på ett juridiskt korrekt sätt rekommenderar jag starkt att ni tar hjälp av en jurist. Önskar ni hjälp från en av Lawlines jurister så hittar ni boknings- och prisinformation här.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning