Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?

2021-03-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag och min tidigare make, vi är skilda sedan 2år tillbaka, han flyttade ut 2019 och folkbokförde sig på annan adress. Han och hans föräldrar var till huset och plockade med sig grejer de ville ha, utan att jag var närvarande och jag visste inte heller om att dom skulle göra de. Får man ta saker från huset som är gemensamt innan bodelning är klar? Samt att andra är där och hjälper till? Till saken hör, han har inte velat göra en bodelning, så jag ansökte att få en bodelningsförrättare. Tillslut så fick vi de. Jag vill köpa fastigheten, han säger att han kan välja att sälja den istället för att jag ska få köpa den? Kan han göra så? Jag och våra gemensamma barn står då utan boende.Har även lånelöfte från banken. Vi hade en värdering just innan skilsmässan gick igenom. Men han ville ha en ny värdering. Så en ny mäklare har gjort en värdering på huset. Men han godtog inte den, så nu vill han att jag ska göra ytterligare en ny. Och han vill närvara vid värderingen. Kan han kräva att han ska närvarande vid värderingen? Känns som att det inskränker på min personliga integritet. Jag har bott i huset 2år själv med barnen. Jag står även och betalar allt på huset, även våra gemensamma lån. Eftersom bodelningen inte är klar. Han stal pengar från vårat gemensamma kontor när jag satt in pengar för lånen. Han säger att han samma nyttjanderätt, har han de? Jag vore väldigt tacksam om jag skulle få svar på mina frågor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Efter att ha läst det du skrivit har jag benat ut flera delfrågor du undrar över, vilka jag kommer att besvara var för sig under separata rubriker nedan. Inledningsvis kommer jag att redogöra för bodelningsreglerna generellt.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Tidpunkten enligt 9 kap. 2 § ÄktB avgör således vilka skulder man kan få täckning för och vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Däremot ska värderingen av egendomen (t.ex. fastigheten) ske så nära bodelningen som möjligt. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). I beräkningen ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB).

"Han och hans föräldrar var till huset och plockade med sig grejer de ville ha, utan att jag var närvarande och jag visste inte heller om att dom skulle göra de. Får man ta saker från huset som är gemensamt innan bodelning är klar? Samt att andra är där och hjälper till?"

Att det inte skett någon bodelning innebär inte i sig något förbud mot att flytta egendomen. Det är i regel sällan saker är "gemensamma"; ofta är något inköpt av den ena personen däremot utgör det giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det är således inte ägandet i sig som regleras som utgångspunkt, utan värdet av giftorättsgodset, efter avdrag för skulder. Det finns således inget hinder mot att din f.d. make tog med sig saker som var hans; däremot ska dess värde ingå i bodelningen. Det finns inte heller något förbud mot att han lät sina föräldrar hjälpa till.

"Jag vill köpa fastigheten, han säger att han kan välja att sälja den istället för att jag ska få köpa den? Kan han göra så?"

Som jag förstår det har ni en bodelningsförrättare utsedd. Bodelningsförrättaren kan upprätta en bodelning tvångsvis, däremot är det inte möjligt att tvångsvis sälja egendom. Det krävs helt enkelt att ni är överens om det. Kommer ni inte överens kan bodelningsförrättaren därför inte tilldela dig fastigheten i bodelning, och inte heller din f.d. make. Bodelningsförrättaren kan inte heller sälja fastigheten. Vad som sker om ni inte kommer överens är i praktiken att ni tilldelas halva fastigheten var och inne har den enligt samäganderättslagens bestämmelser (jfr. 13 kap. 5 § ÄktB).

Som delägare i samägd fastighet har din f.d. make möjlighet att begära tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan om sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Den andre delägaren kan normalt inte förhindra försäljningen, undantaget är om det finns synnerliga skäl då det kan ges anstånd (6 § SamägL). I praxis har rekvisitet "synnerliga skäl" tolkats strängt och det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga för att skjuta upp/få anstånd med försäljningen.

Under auktionen kan vem som helst lägga bud på det samägda. Det innebär att om någon av er vill köpa ut den andre är det möjligt, men även andra kan lägga bud på fastigheten. Om ni båda är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller det beslutet (12 § första stycket SamägL). Är ni inte överens gäller det högsta budet (12 § andra stycket SamägL).

Som svar på din fråga kan din f.d. make begära att fastigheten säljs på offentlig auktion; det är dock en lång väg att gå. Det måste i sådana fall först ske en bodelning i vilken den tilldelas er båda.

"Vi hade en värdering just innan skilsmässan gick igenom. Men han ville ha en ny värdering. Så en ny mäklare har gjort en värdering på huset. Men han godtog inte den, så nu vill han att jag ska göra ytterligare en ny. Och han vill närvara vid värderingen. Kan han kräva att han ska närvarande vid värderingen? Känns som att det inskränker på min personliga integritet."

Som jag förstår det är fastigheten er gemensamma och det finns inget domstolsbeslut om att du har rätt att bo kvar och att han inte får vistas där. Då finns det i sig inte heller något hinder för att din f.d. make närvarar. Värderingen ska ske så nära bodelningen som möjligt varför det kan tänkas att det inte är orimligt med en ny värdering med tanke på tidsutdräkten.

"Han stal pengar från vårat gemensamma konto när jag satt in pengar för lånen. Han säger att han samma nyttjanderätt, har han de?"

Tyvärr är det svårt att göra någon närmre bedömning av detta. För att det straffrättsligt ska röra sig om en stöld krävs det att man tar det som tillhör någon annan. I ert fall förstår jag det som att kontot är gemensamt. Står två personer som kontoinnehavare brukar man utgå även i detta fall från samäganderättslagens regler, innebärande att man äger hälften var. Däremot ska det beaktas att kontoställningen dagen för när talan om äktenskapsskillnad väcktes är vad som ska räknas som tillgångar som ska ingå i en delning. Tyvärr kan jag inte ge närmre besked om detta utan att man tittar närmare på ärendet.

Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Bodelningsförrättaren är opartisk och har endast till uppgift att slutföra bodelningen. Förrättaren kommer således inte att ta varken ditt eller din f.d. makes parti. En jurist du själv anlitar kommer däremot att agera för ditt bästa. Att anlita ett ombud är ofta en god idé, framförallt när det rör sig om stora värden och är så infekterat som jag förstår att det är er emellan. Om du önskar kontakt med en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2894)
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?

Alla besvarade frågor (96383)