Hur kommer jag och min halvbror att ärva efter vår mor?

hej!

min mor och far var gifta, mor ärvde min far som dog 2006.

Nu har min mor avlidit.

Jag har en äldre halvbror på mors sida från tidigare äktenskap.

Mor o far ägde hus ihop som skrevs på min mor efter far dog. Huset såldes strax innan hon dog och lämnade lite pengar över.

Hur ärver vi min mor?

Ärver vi hälften var eller finns det ngt sk kvarlåtenskap från min far?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). När någon dör ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan dödsbodelägarna, ett s.k. arvskifte. Dödsbodelägarna utgörs av arvingar och universella testamentstagare (se 18 kap. 1 § första stycket ÄB).

Hur arvskiftet efter er mamma kommer att se ut beror på vad som bestämdes vid din pappas död.

När din pappa gick bort

Jag tolkar din fråga som att din pappa var gift med din mamma när han gick bort och jag utgår därför ifrån att din mamma - såsom efterlevande make - ärvde all kvarlåtenskap efter honom. Hennes arvsrätt begränsas dock av reglerna om efterarv, då du i egenskap av din pappas bröstarvinge har rätt till efterarv, vilket innebär att du får ut sitt arv efter din pappa nu när din mamma har avlidit (3 kap. 2 § första stycket ÄB).

Vidare innebär detta att din mamma ärvde kvarlåtenskapen endast med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att hon har varit förhindrad att testamentera bort den. Vad gäller din halvbror har han enligt lagens mening inte någon legal arvsrätt efter din pappa och har således inte heller rätt till efterarv.

Nu när din mamma gått bort

Nu när din mamma har gått bort kommer dels en efterarvsdelning ske, dels ett arvskifte.

Vad gäller efterarvet har du enligt huvudregeln rätt till hälften av behållningen i er mammas bo (3 kap. 2 § 1 st. ÄB). Från denna regel finns dock undantag. Om arvet efter pappan utgjorde en större eller mindre del än hälften av mammans egendom, är det istället den kvotdelen du har rätt att ärva (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

När efterarvet fördelats ska den resterande delen av din mammas kvarlåtenskap fördelas mellan hennes arvingar och universella testamentstagare genom ett arvskifte. Om inget testamente föreligger kommer du och din halvbror i egenskap av bröstarvingar ärva till lika stor del (2 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000