Hur kommer ens arv från Sverige att beskattas om man bor utomlands?

2019-04-30 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej,Jag, min fru och våra barn planerar en flytt till Frankrike inom det kommande året.Vi kommer att ha kvar våra föräldrar i Sverige och undrar hur det fungerar med beskattningen av arv om vi flyttar då det är markanta skillnader i arvsskatten mellan länderna; så det kanske kan vara förmånligt att få delar av arvet i förskott innan vi flyttar.Min fråga:Om vi är svenska medborgare men bor och är skattskyldiga Frankrike och vi skulle få ett arv av våra föräldrar som är svenska medborgare boendes i Sverige – kommer vi då att beskattas för arvet enligt svensk eller fransk lag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). För att avgöra i vilket land ni kommer beskattas måste först er skattskyldighet avgöras. Ni kan antingen ses som obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.

Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § IL). Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap 17 § IL).

Efter er flytt kan ni eventuellt anses ha en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 7 § IL) och därmed betraktas som obegränsat skattskyldiga. Några faktorer som beaktas för att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige är till exempel om hen är svensk medborgare, om hen har en bostad i Sverige för åretruntbruk eller om hen bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Om ni anses obegränsat skattskyldiga i Sverige, (vilket är den mest långtgående skattskyldigheten) skulle det innebära att ni beskattas i Sverige även för era inkomster i Frankrike. Att svensk skattelagstiftning skulle tillämpas på ert arv är dock inte ofördelaktigt för er eftersom det i Sverige inte finns någon arvsskatt. Det avgörande är egentligen huruvida ni anses obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Frankrike. Om ni är obegränsat skattskyldiga där, skulle det eventuellt kunna innebära att det svenska arvet beskattas i Frankrike enligt rådande fransk lagstiftning. Då Sverige inte har någon arvsskatt skulle jag råda er att ta ut arvet i förskott här innan ni flyttar till Frankrike.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (91)
2019-11-06 Skatt på arv från utlandet?
2019-10-30 Skatt på arv från utlandet?
2019-10-23 Kommer arv- och gåvoskatt återinföras?
2019-09-29 Arvskatt på utländskt arv

Alla besvarade frågor (74626)