Hur kommer arvsfördelningen se ut om min make avlider före mig och vi har ett gemensamt barn och maken har två särkullbarn?

Hej!

Jag är gift med en man som har två barn med en annan kvinna, särkullsbarn. Min man och jag har ett gemensamt barn tillsammans.

Vi har inte skrivit något testamente ännu.

Hur kommer arvet delas om han avlider före mig? Ärver jag hälften och sen delas den andra hälften på tre?

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arvsfördelning mellan arvingar och regleras i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att du vill få reda på hur arvsfördelningen kommer att se ut mellan dig, ert gemensamma barn och din makes två särkullbarn om din make skulle avlida.

Bodelning aktualiseras vid makes död

Det som först och främst händer om din make avlider, är att äktenskapet upplöses och det görs en bodelning (ÄktB 1 kap. 5 §, 9 kap. 1 §). I bodelningen ingår endast egendom i form av giftorättsgods (ÄktB 10 kap. 1 §), vilket är allt som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Efter att dina och din makes respektive skulder täckts så sammanförs er egendom (ert giftorättsgods) och delas sedan mellan er på hälften (ÄktB 11 kap. 1-3 §§). De 50 % du erhåller efter bodelningen är dina, medan de 50 % som är på din makes sida är dennes kvarlåtenskap och blir därför föremål för arvsfördelning.

Beakta dock (!) att du har rätt att begära att du och din make behåller varsitt giftorättsgods (ÄktB 12 kap. 2 §). Om du väljer att göra detta så sammanförs och delas alltså inte ditt och din makes respektive giftorättsgods mellan er, utan varje sida behåller istället sitt giftorättsgods.

Efter bodelningen sker arvsfördelningen

Som jag skrev ovan, så blir det giftorättsgods som din make får behålla efter bodelningen dennes kvarlåtenskap. Huvudregeln är att arvlåtarens barn (bröstarvingar) delar lika på kvarlåtenskapen (ÄB 2 kap. 1 §). Det innebär då som utgångspunkt att särkullbarnen och ert gemensamma barn ska få en tredjedel var av kvarlåtenskapen. Gällande särkullbarnen får de alltid ut sin del av arvet direkt, om de inte uttryckligen avstår från det (ÄB 3 kap. 1 §). Särkullbarnen får alltså ut varsin tredjedel från din makes kvarlåtenskap direkt.

Kvar återstår en tredjedel, vilken är ämnad för ert gemensamma barn. Denna tredjedel ärver dock du i egenskap av efterlevande make med fri förfoganderätt (ÄB 3 kap. 1 §). Att du ärver ett gemensamma barns tredjedel med fri förfoganderätt innebär att du får förfoga över arvet under din livstid men att du inte får testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån. Ert gemensamma barn får ut sin del av din makes arv när du senare avlider, detta benämns som efterarv.

Det konkreta svaret på din fråga

I denna del ska jag försöka korta ner svaret på din fråga. Det som alltså händer om din make skulle avlida före dig är att det först görs en bodelning. Du kan antingen välja att ert respektive giftorättsgods ska läggas ihop och delas lika mellan er, eller att varje sida ska behålla sitt respektive giftorättsgods. Det giftorättsgods du behåller efter bodelningen är din egendom. Det giftorättsgods som din make behåller efter bodelningen blir dock dennes kvarlåtenskap. Av kvarlåtenskapen ärver din makes två särkullbarn var sin tredjedel direkt. Den sista tredjedelen ärver dock du med fri förfoganderätt. Sin del får ert gemensamma barn ut när du senare avlider.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000