Hur kommer arvet fördelas om det finns en livförsäkring skriven på utomstående?

2021-07-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej En vän har skrivit sin livförsäkring på mig. Han har barn, är det jag som har rätt till livförsäkringen då eller blir det barnen som ärver den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En livförsäkring är en form av personförsäkring (se 10 - 16 kap. FAL), där risken för ett försäkringsfall är knutet till en persons liv eller hälsa som en person tecknar för sina efterlevande. I det här fallet har en vän tecknat en livförsäkring med dig som försäkringstagare.

Regler om arv och fördelning av kvarlåtenskap återfinns i Ärvdabalken (ÄB). När din vän avlider kommer dennes kvarlåtenskap att fördelas mellan eventuella testamentstagare och arvingar.

Det som är avgörande för hur utfallet blir i ditt fall är om du är skriven som särskild förmånstagare i livförsäkringen från din vän. Om du står som särskild förmånstagare kommer du att erhålla försäkringsbeloppet utan inblandning av arvingar och andra eventuella testamentstagare, detta framgår av 14 kap. 7 § FAL, som stadgar att försäkringsbeloppet i sådana fall inte ingår i den avlidnes kvarlåtenskap.

Är du inte skriven som särskild förmånstagare i livförsäkringen kommer försäkringsbeloppet att ingå i kvarlåtenskapen och fördelas enligt de allmänna arvsreglerna i 2 - 3 kap. ÄB.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (664)
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?
2021-08-11 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (95664)