FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev09/11/2018

Hur kan vi upprätta ett avtal som reglerar en skuld?

Hej Jag och min syster har lånat 170 000kr på banken för renovering av sommarhuset som vi äger gemensamt. Hon har för lite inkomst för att låna på banken. Därför har jag lånat hela beloppet. Hur kan vi skriva ett kontrakt där det framgår att hon har en skuld på 50 procent av skulden? Hälsningar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din syster kan upprätta ett skuldebrev där det framgår hur mycket hon är skyldig att betala till dig. Reglerna om skuldebrev finns i Lag om Skuldebrev (SkbrL). Det finns två olika sorters skuldebrev, löpande och enkla, vilka jag kort kommer att redogöra för nedan.

Löpande skuldebrev

När det kommer till löpande skuldebrev så är själva brevet i sig värdehandlingen. Om brevet förstörs eller kommer bort så finns det ingen rättslig möjlighet att kräva in skulden. Löpande skuldebrev är ofta utställda till innehavaren, för att de ska kunna säljas vidare (SkbrL 11 §) och den som har skuldebrevet i sin hand är den som kan kräva in skulden (SkbrL 13 §). Eftersom du och din syster vill reglera en privat skuld er emellan tänker jag mig därför att den här formen av skuldebrev passar er mindre bra och att en ett enkelt skuldebrev istället skulle vara att föredra.

Enkla skuldebrev

Det enkla skuldebrevet är enbart ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan gäldenären (den som ska betala skulden) och borgenären (den som skulden ska betalas till). Om brevet kommer bort eller förstörs så kvarstår alltså skulden, till skillnad från vad som gäller för det löpande. I det enkla skuldebrevet ska det framgå vem som är borgenär (du) och vem som är gäldenär (din syster) samt hur stor skulden är (SkbrL 26 §). Om ni vill att din syster ska betala halva lånet på 170 000 kr till dig så kan ni exempelvis skriva att skulden är på 85 000 kr. Slutligen är det viktigt att framför allt sin syster skriver under skuldebrevet, eftersom det är hon som ska betala skulden.

I övrigt finns det inga formkrav för hur ett enkelt skuldebrev ska se ut för att vara juridiskt bindande. Vill ni införa att någon ränta ska betalas kan ni göra det. Detsamma gäller om ni vill ha något slutdatum för när skulden ska vara betald och om det ska ske några delbetalningar. Om ni inte avtalar om när du kan kräva in skulden så stadgar lagen att din syster måste betala närhelst du kräver det (SkbrL 5 §). Därför kan det vara bra, särskilt för din syster, att ni reglerar hur återbetalningen ska gå till. Om ni vill öka bevisstyrkan av skuldebrevet kan ni dessutom ta hjälp av ett vittne när ni upprättar skuldebrevet.

Vill ni ha hjälp av en jurist med hur utformningen av just ert skuldebrev kan ni vända er till Lawlines jurister. Ansökningsformuläret hittar ni här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000