Hur kan vi säkra att vårt barndomshem "stannar inom familjen" när det i dagsläget delvis ägs av min mors sambo?

Min mor och hennes sambo sedan många år har ett gemensamt hus där de bor, 80 år / 84 år. Mina tre syskon, alltså barn till min mor, vill behålla huset eftersom det är vårt barndomshem. Så långt allt väl. Låt oss heta A/B/C/D.

Min mors sambo har också fyra barn. Låt dem heta E/F/G/H.

För att säkra att huset stannar kvar som barndomshem för oss fyra syskon ABCD, finns en tanke att min mors sambo säljer sin del av huset till oss fyra ABCD som bott i huset som små. Därmed skulle sambons del inte finnas kvar när de går bort, och vi undviker att dela huset på åtta utan behåller det för oss fyra, ABCD.

Fördelen för min mor och hennes sambo är att de får pengar som de behöver, samt att vi samtidigt säkrar att huset stannar kvar till de som vuxit upp i det. Till saken hör att barnen EFGH inte har något större intresse i huset och har i stort sett aldrig varit där. Det finns inga konflikter än så länge.

Ändamålet och syftet med detta upplägg vore att säkra att huset delas på oss fyra ABCD och inte på alla åtta, dvs säkra arvet.

Vad säger juridiken om detta, och finns det någon bra möjlighet att uppnå det vi önskar?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Den lösningen som ni föreslagit är en bra lösning för att säkra att huset "stannar inom familjen". Det finns dock ett par saker som kan vara värda att tänka på inför en kommande bodelning och arvskifte.Utgör huset samboegendom?


Det som ska delas lika genom en bodelning med anledning av den ena sambons bortgång är samboegendomen. Denna utgörs av "bostad och bohag som förvärvats (köp, gåva eller arv) för gemensamt bruk". Det är alltså syftet med förvärvet som spelar roll för klassificeringen som samboegendom; inte ägarförhållandena.


Du skriver att de "har ett gemensamt hus". Köpte de det tillsammans eller var det någon som ägde det innan samboförhållandet inleddes? Om er mor ägde huset innan samboförhållandet inleddes så kan huset inte utgöra samboegendom (eftersom det då inte förvärvats för gemensamt bruk). Då är det bara att genomföra den lösning som du föreslagit, nämligen att ni "köper ut" er mors sambo från dennes andel och sedan ärver resten av egendomen efter er mor. Det är alltså då enbart tal om att lösa de olika ägarförhållandena. Eftersom du pratar om att huset utgör ert barndomshem så anar jag att er mor ägde huset innan hon träffade sin nuvarande sambo, men jag redovisar ändå nedan vad som gäller ifall så inte är fallet.


Om huset däremot förvärvats för gemensamt bruk (och därför utgör samboegendom) så ska det som huvudregel ingå i bodelningen. Här finns det dock en möjlighet för de båda samborna att genom en överenskommelse bestämma att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta kallas för samboavtal och är sambolagens motsvarighet till äktenskapsförordet. Överenskommelsen måste ske skriftligen och undertecknas av båda samborna för att vara giltig, varför ett klassiskt avtal fungerar alldeles utmärkt. Det finns inga krav på bevittning av avtalet. Ifall huset utgör samboegendom kan ni alltså fortfarande genomföra transaktionen så som ni tänkt, med det tillägget att din mor och hennes sambo skriftligen upprättar avtalet om att huset inte ska ingå i en framtida bodelning. (om de rent generellt inte har samboegendom i någon större utsträckning går det även att avtala om att bodelning inte ska ske över huvud taget).Om er mor och hennes sambo gifter sig


Så länge er mor och hennes respektive är sambor så kommer enbart den egendom som utgör samboegendom att delas lika vid en bodelning. Om er mor och hennes sambo dock går och gifter sig så kommer all egendom som inte uttryckligen gjorts till enskild egendom att ingå i en bodelning. Detta innebär att hennes andel kommer att bli s.k. giftorättsgods och därmed ingå i den bodelning som sker antingen om de skiljer sig eller om den ena av dem går bort. Detta innebär att barnen EFGH kan få rätt till en del av huset (eller enbart värdet av den del som tillfaller er mors nuvarande sambo). Om de skulle gifta sig så är det viktigt att hon och hennes sambo kommer överens om att upprätta äktenskapsförord där det tydligt framgår att hennes andel av stugan ska utgöra enskild egendom. Den kommer då inte att ingå i bodelningen och ni kommer ärva hela andelen.


Av din fråga verkar det inte som att giftermål är särskilt aktuellt, men om det trots allt skulle ske så kan det vara värt att tänka på.Min rekommendation blir att ni gör precis som du skrivit i din text. Ni (ABCD) köper loss er mors sambos andel i huset och ärver efter detta resterande andel av er mor. Om det är så att huset utgör samboegendom, så kan er mor och hennes sambo behöva upprätta ett skriftligt (och undertecknat) samboavtal om att huset inte ska ingå i deras bodelning, efter att ni erlagt betalning för andelen.


Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting som är oklart eller som jag har tolkat fel ur din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning