Hur kan vi ordna så att vår dotter ärver vår sommarstuga?

Hej Vi har två barn .

Sonen är inte tillräknelig.

Vi vill att vår dotter ska ärva vår sommarstuga och som enskild egendom.

Hur kan vi göra det?

Vi vill att sonen ska ärva minsta möjliga, laglotten kan inte testamenteras bort.

Det är också viktigt att dottern inte får juridiska eller ekonomiska bekymmer av detta.

G

Hur kan vi göra?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga.

Om jag har förstått er rätt så undrar ni följande:

- Hur kan ni ordna så att er dotter ärver er sommarstuga?

- Hur kan sommarstugan bli er dotters enskilda egendom?

Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB), som jag kommer att hänvisa till. Jag kommer också att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).


Ni kan skriva ett testamente till förmån för er dotter

För att se till att er dotter ärver sommarstugan kan ni skriva ett testamente, där ni anger vilken fastighet det rör sig om och att er dotter ska ärva den när ni har gått bort.

När ni testamenterar bort en specifik del av er egendom kallas den för ett legat (11 kap. 10 § första stycket ÄB). Sommarstugan blir ett legat genom testamentet. När arvet sedan fördelas mellan era barn ska sommarstugan lämnas till er dotter först av allt, innan resten av egendomen delas (11 kap. 2 § ÄB).

Precis som ni säger har er son fortfarande rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av hans arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är i sin tur hälften av det totala arvet som ni efterlämnar, eftersom er son ska dela arvet lika med er dotter enligt huvudregeln (2 kap. 1 § första stycket ÄB).


Genom testamentet kan sommarstugan bli er dotters enskilda egendom

Sommarstugan kan bli er dotters enskilda egendom genom att ni skriver in det i testamentet (7 kap. 2 § första stycket, tredje punkten ÄktB).

När egendomen blir enskild innebär det endast att den inte ska ingå i en bodelning mellan er dotter och hennes eventuella äktenskapspartner (7 kap. 1 § ÄktB samt 10 kap. 1 § ÄktB). Att egendomen är enskild får alltså ingen betydelse för fördelningen av arvet mellan er dotter och er son.

Vid en bodelning brukar eventuell avkastning av enskild egendom ingå, om det inte uttryckligen bestämts att även avkastningen ska bli enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Ni behöver därför skriva in i testamentet att avkastning från sommarstugan ska vara er dotters enskilda egendom, om ni vill att den ska undantas från en eventuell bodelning.


Testamentet måste uppfylla formkraven

Vissa formkrav behöver vara uppfyllda för att ert testamente ska vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB):

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Ni ska underteckna det.

- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande när ni undertecknar testamentet eller när ni talar om för dem att ni har undertecknat det.

- Vittnena ska också underteckna testamentet.

Vittnena ska vara över 15 år gamla och sakna sådana psykiska besvär som gör att de inte förstår vad bevittnandet innebär (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Era barn och övriga nära släktingar får inte vara vittnen (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Ni behöver inte berätta för vittnena vad som står i testamentet – det räcker att de får veta att det är ett testamente som de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB).


Sammanfattning

Genom att skriva ett testamente kan ni ordna så att er dotter ärver er sommarstuga och att den blir hennes enskilda egendom. För att testamentet ska vara giltigt behöver det uppfylla lagens formkrav.

Ni får gärna vända er till oss på Lawline om ni vill ha hjälp med att skriva testamentet. Ni kan skicka ett mail till info@lawline.se eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Om ni har fler funderingar så får ni gärna skicka in en ny fråga till oss.


Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning