Hur kan vi flytta tillbaka ett barn till ett tidigare familjehem?

2021-01-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min mans syster har ett barn som tidigare varit placerad hos oss som familjehem enligt LVU. Nu några år efter att barnet flyttat hem vill föräldrarna och barnet att vi åter ska ta hand om barnet som nu är 14 år. Föräldrarna hade talat med Soc och fått svar att de fick sköta det själva men det tror jag inte på. Hur går vi och dem tillväga för en sådan flytt tillbaka till oss?Vår familjehemsutredning är det nu 6 år sen vi gjorde så den behöver vi nog förnya eller? Ska föräldrarna ansöka om en SOL placering eller något annat?Tack för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vård av unga finns i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i socialtjänstlagen (SoL). Generella regler om barn finns i föräldrabalken (FB).

Det blir i frågan aktuellt om barnet fortfarande räknas vara i behov av vård eller om samtliga bara vill att en flytt ska ske av andra, frivilliga skäl.

Om vård fortfarande är aktuellt

Det framgår inte av din fråga varför barnet flyttade tillbaka till sina föräldrar för några år sedan. Ofta sker detta för att den förordnade vården enligt LVU är avslutad (21 § LVU), men alternativt kan socialnämnden ha beslutat att vården nu kan utföras i det egna hemmet istället (11 § andra stycket LVU). Om vård enligt LVU eller SoL fortfarande pågår är socialnämnden starkt involverad i alla beslut som rör barnets liv, och de måste besluta om ett nytt boende.

Beroende på vilken grund som låg till för vården så ska socialnämnden pröva om vården bör fortsätta minst var sjätte månad (13 § LVU). Samma sak gäller frivillig vård (6 kap 8 § SoL). Om förutsättningarna för omhändertagandet upphör mellan prövningarna ska vården avslutas omedelbart. I ert fall låter det som att alla är överens åtminstone om att vården inte längre behöver hamna under LVU, utan istället kan kategoriseras som frivillig vård. För att avsluta vården behöver det göras en undersökning för att bekräfta att den inte längre är nödvändig. Om detta är fallet har du rätt i att socialnämnden först behöver kontaktas och hjälpa till att avsluta vården.

Även i det fall vård enligt LVU fortfarande skulle vara nödvändig för barnet så behöver socialnämnden göra en undersökning för att godkänna en ny flytt. Detta bör kunna ske relativt enkelt med en hänvisning till barnets egen vilja och principen om barnets bästa, om inga särskilda förutsättningar föreligger (1 kap 2 § SoL).

Om vård inte längre pågår

Den som vanligtvis bestämmer om ett barns boende är den som är barnets vårdnadshavare (6 kap 2 § FB). Om barnets föräldrar står som vårdnadshavare och är överens med er om att barnet istället bör bo hos er kan ni alltså besluta om detta själva (6 kap 14a § FB). Om ni också formellt sett vill bli barnets vårdnadshavare behöver socialnämnden återigen inblandas. Det kan isåfall skrivas ett avtal som socialnämnden kan välja att bevilja eller neka, beroende på vad de tror är barnets bästa. Vid avslag är det möjligt att överklaga beslutet.

Behövs ny familjehemsutredning?

Det finns ingen specifik regel som säger hur ofta en familjehemsutredning ska ske. Även här är det upp till socialnämnden att besluta om de tycker att det är nödvändigt. En familjehemsutredning är dock endast nödvändig om vård fortfarande pågår, eller påbörjas på nytt.

Vilka möjligheter har ni?

Hur ni bör gå tillväga beror på hur ni vill att barnets vårdnad ska se ut i framtiden.

Föräldrarna skulle kunna göra en ansökan om placering enligt SoL. Detta skulle innebära att barnet troligtvis kan bo hos er, men att barnet fortfarande betraktas vara under vård. Socialtjänsten kommer vidare att spela en stor del i barnets liv och alla beslut som rör barnet, och huvudregeln kommer vara att barnet ska flyttas tillbaka sina föräldrar om det blir möjligt.

Om barnet inte behöver vård men föräldrarna fortfarande ska betraktas som vårdnadshavare kan ni själva besluta om boende.

Om ni permanent vill flytta över vårdnaden av barnet, oavsett om vård behövs eller ej, så måste detta godkännas av socialnämnden. Adoption är också ett alternativ, men har väldigt långtgående rättsliga konsekvenser för samtliga inblandade parter.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Vid följdfrågor kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?