Hur kan vi få hem våra barn efter att de blivit omhändertagna enligt LVU?

2019-01-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Mina barn blivit tagna av socialtjänsten och blivit placerad till en ökänd familj som både vi och barnen inte känner. Vi som föräldrar får inte ens prata eller träffa med de. Vi gav flera förslag till dem hur kan vi göra bästa för barnet men dem gick inte med på. Hur / vad kan vi göra om det? Hur får vi våra barn ska hem till oss. Snälla hjälp mig att svara hur eller vad kan vi göra att barnen kommer hem till oss.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från att barnen har blivit omhändertagna enligt LVU.

Vården ska upphöra så fort den inte längre behövs
Omhändertagandet av ett barn ska upphöra så fort vården inte längre behövs. Detta beslut ska tas av socialtjänsten (21 § LVU). Vad det innebär är att de omständigheter som legat till grund för att barnet omhändertogs ska antingen ha försvunnit eller förbättrats till den grad att vård inte längre är nödvändigt. Socialtjänsten kan i sådana fall ta ett beslut om att vården ska upphöra.

De omständigheter som ligger till grund för ett beslut om omhändertagande enligt LVU är att hemförhållandena skadar barnets utveckling och hälsa, exempelvis för att det förekommer fysisk och psykisk misshandel, brister i omsorgen, sexuellt utnyttjande eller annat liknande (2 § LVU). Det kan också vara fråga om att barnet själv skadar sin hälsa och utveckling genom att exempelvis missbruka droger eller begå brott (3 § LVU).

För att ett barn som omhändertagits enligt LVU ska få komma hem igen krävs det alltså att hemförhållandena eller barnets beteende numera är sådant att det inte längre uppfyller kraven i 2 § och 3 § LVU.

Vad kan ni göra?
För det första ska ni läsa igenom det beslut om LVU som tagits av förvaltningsrätten. Om ni inte har tillgång till det, ska ni begära att få ut det igen av socialtjänsten. I beslutet kommer det stå varför barnen har omhändertagits, och det är just dessa omständigheter som antingen måste ha förbättrats eller försvunnit för att barnet ska kunna komma hem igen.

Om ni anser att sitationen har blivit mycket bättre ska ni alltså ta kontakt med socialtjänsten och förklara på vilket sätt hemförhållandena eller barnets beteende förändrats till det bättre och begära att socialtjänsten ska utreda om vården ska upphöra. Socialtjänsten är skyldiga att sätta igång en utredning, och ska sedan komma fram till ett beslut. Detta beslut kan därefter överklagas.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (429)
2019-05-13 Lärare betygssätta eget barn
2019-05-06 Kan jag förhindra att min fastighet exproprieras?
2019-05-05 Försörjningsstöd
2019-05-03 Kan man bli av med sin högskoleplats om man fuskat på högskoleprovet?

Alla besvarade frågor (69223)