Hur kan sambon bli delägare i min bostad?

FRÅGA
Hej!Hur kan min sambo bli delägare på en bostad som bara jag äger från början och i vilken sambon har senare flyttat in? Alltså går den att bodelas med ett samboavtal? Helst svara via mail.Tack,
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt Sambolagen så är det bara samboegendom som bodelas. Samboegendom är enligt 3 § sambos gemensamma bostad samt det gemensamma bohaget om det anskaffats för gemensamt bruk. Eftersom du ägde bostaden innan din sambo flyttade in så har den inte anförskaffats för gemensamt bruk och således är den inte samboegendom i lagens mening och ingår inte i en bodelning enligt 8 §.

Sambolagen gäller om inte annat avtalats och kan alltså avtalas bort via sk samboavtal (se 9 §), där samborna kan bestämma att hela eller delar av sambolagen inte ska gälla eller att viss samboegendom inte ska ingå i bodelningen.

Om bostaden är en hyres- eller bostadsrätt och inte är samboegendom (utan enbart den ena sambons) kan i vissa fall den andra sambon vid en separation få överta bostaden mot kompensation enligt 22 §, detta i de fall denne anses bäst behöva den. Det är en restriktiv bedömning och krävs särskilda skäl för att det ska beviljas.

Det framgår inte riktigt av din frågan om du vill skydda dig mot att sambon vid en bodelning får halva bostaden eller om du önskar att sambon ska få ägande och därmed rätt till del av den vid en separation? Om du vill att sambon ska äga halva bostaden kan du ge eller sälja den halvan till din sambo. Om du vill att bostaden ska räknas som er gemensamma bostad kan du även enligt 5 § stycke 2 anmäla detta till inskrivningsmyndigheten, det är dock bara möjligt om du äger fastigheten och har lagfart på den (dvs ej bostadsrätt). Om du vill skydda dig mot att sambon får del av bostaden vid en eventuell separation/att bostaden ingår i bodelningen så behöver du inte göra någonting.

Hoppas detta var svar på dina funderingar.

Vänligen,
Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll