Hur kan sambo få bo kvar om ägaren till det gemensamma hemmet avlider?

2017-12-06 i Sambo
FRÅGA
Hej jag har en fråga till er.Jag bor ihop som sambo med en kvinna som bor i radhus som hon är ägare till.vi har bott ihop en lång tid till samman . Vi är över 50 år och vill inte gifta oss och frågan är hur kan vi göra för att den som inte är ägare till huset kan bo kvar i fall ägaren dör? kan man skriva avtal typ orubbat bo eller liknade eller någon typ av livförsäkring?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om din sambo har några barn. Om hon inte har det är den enklaste lösningen att hon testamenterar radhuset till dig. Regler för hur ett testamente ska utformas hittar du i 10 kap ärvdabalken. Det går även bra att testamentera om din sambo har barn, men ni måste då tänka på att de har rätt att få ut sin laglott (hälften av vad de skulle ärvt om inget testamente fanns). Detta framgår av 7 kap 1 § ärvdabalken. Om din sambos kvarlåtenskap utöver huset inte räcker till för att täcka laglotten kan testamentet inte få verkan fullt ut. I så fall kan du bli tvungen att köpa ut arvingen för att få ha kvar huset. Det är bara så kallade bröstarvingar, alltså barn eller barnbarn till din sambo, som har rätt till laglott, andra arvingar påverkar inte testamentets verkan.

Det är också möjligt att avtala om oskiftat bo. Det är dock ett avtal som sluts mellan dödsbodelägarna, alltså din sambos eventuella arvingar och universella testamentstagare (universell testamentstagare är en person som i testamentet tilldelats viss andel av kvarlåtenskapen istället för viss bestämd egendom). Vilka som är dödsbodelägare framgår av 18 kap 1 § ärvdabalken. Du som sambo kan bli dödsbodelägare genom att begära att bodelning enligt sambolagen ska ske. Du är då delägare så länge bodelningen inte fullgjorts och kan sluta avtal om oskiftat bo med övriga delägare. Regler om oskiftat bo finns i 24 kap ärvdabalken. Enligt 24 kap 3 § kan ett sådant avtal sägas upp av någon av dödsbodelägarna när den tid som överenskommits gått ut, eller när som helst om ingen tid bestäms. Detta är viktigt att tänka på vid utformningen av ett sådant avtal. Avtalet kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Ett skriftligt avtal är förstås det tryggaste för dig då du har ett bevis för vad ni kommit överens om.

Angående livförsäkringar betalas de ut i form av pengar, vilket inte direkt påverkar din möjlighet att bo kvar i huset, även om det förstås kan vara till hjälp för att köpa ut en eventuell laglottsberättigad arvinge.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att ni hittar en lämplig lösning.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (507)
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?
2021-12-05 Kan gåvor som min sambo gav mig innan hans frånfälle återvinnas av hans barn?
2021-12-03 Kommer jag ärva min sambos skulder?
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?

Alla besvarade frågor (97723)