Hur kan omyndiga som saknar rättshandlingsförmåga handla i butik?

2019-01-29 i Omyndiga
FRÅGA
Eftersom omyndiga inte har rätthandlingsförmåga hur kommer det då sig att dem ens har rätten att handla i butiker själva?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om omyndiga personers rättshandlingsförmåga blir föräldrabalkens (FB) 9 kapitel tillämpligt.

Vad gäller kring omyndiga personers rättshandlingsförmåga?

Som huvudregel saknar alla under 18 år rättshandlingsförmåga, se FB 9 kap. 1 §. Det finns dock vissa undantag till detta, bland annat får personer som är 16 år eller äldre själva råda över de pengar de tjänat genom arbete, se FB 9 kap. 3 §.

Om en omyndig ingår en rättshandling utan samtycke kan vårdnadshavaren i efterhand häva köpet, se FB 9 kap. 7 §. Huvudregeln är alltså att ifall en vårdnadshavare inte godkänner ett köp som dennes omyndiga barn har ingått så har hen rätt att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka.

Får omyndiga personer handla i butiker själva?

I praktiken handlar ju dock omyndiga personer i butiker hela tiden. Detta kan de göra eftersom det inte krävs ett uttryckligt samtycke av en vårdnadshavare för att en omyndig ska få köpa något. Ifall den omyndige har egna pengar kan detta ses som att vårdnadshavaren gett sitt indirekta samtycke till att den omyndige ska få handla egna varor. Det beror dock helt på vad det handlar om för varor, om en omyndig går och handlar godis i en butik för en liten summa bör man kunna förutsätta att samtycke från vårdnadshavarna finns. Handlar det däremot om att en omyndig går och köper en dator så är det inte lika självklart och ifall vårdnadshavare vill häva ett sådant köp bör det finnas goda möjligheter till det.

Omyndiga kan alltså handla i butik eftersom man oftast kan förutsätta att det finns ett indirekt samtycke från vårdnadshavaren i många situationer. Som huvudregel kan dock köpet hävas i efterhand eftersom den omyndige saknade rättshandlingsförmåga, men detta beror lite på vad det handlade om för vara, hur dyr den var och hur gammal den omyndige var.

Om du vill läsa mer om dessa situationer kan du göra det hos allmänna reklamationsnämnden som har prövat flera fall kring omyndiga rättshandlingsförmåga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (114)
2019-05-02 Hyreskontrakt för minderårig
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?

Alla besvarade frågor (69214)