Hur kan mina barn avsäga sig sin rätt till arv efter mig? Kan arvet dirigeras till någon annan i så fall?

Jag bor i Spanien sedan 20 -30 år. Min fråga; Har två barn, bröstarvingar från mitt första äktenskap. Barnen bor i Sverige. Kan mina barn neka att ta emot sin arvslott när jag avlider? Har mycket speciella skäl till att detta ska ske, mina barn är införstådda i frågan och avstår från sin rätt till ev arv om lagen medger detta. Om detta är möjligt kan arvet då överlåtas på annan person? Skulle kräva mycket utrymme i skrift att förklara varför jag hamnat i denna situation, så jag avstår, men så ligger det till.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Eftersom dina bröstarvingar (dvs dina barn) verkar acceptera att inte få del av ditt arv går din situation att lösa genom att du helt enkelt upprättar ett testamente där du meddelar att all din kvarlåtenskap vid din bortgång ska tillfalla personen X. För att avsäga sig sin rätt till arv kan dina barn bekräfta detta genom ett förtydligande om detta och en underskrift på testamentet eller skriftligen till dig bekräfta att de avsäger sig sin rätt till arv. Detta framgår av ärvdabalken 17 kap. 2 §.Formkrav för testamente


För att ett testamente ska vara giltigt så finns det vissa krav på hur det får upprättas. Testamentet måste upprättas skriftligen och detta måste ske inför två vittnen.

Make, sambo, syskon, föräldrar och barn får inte vara vittnen. Inte heller någon som är under 15 år eller någon som på grund av en psykisk störning saknar insikt om vad det är denne vittnar. Slutligen får inte heller den som kvarlåtenskapen ska testamenteras till vara vittne (i det här fallet personen X).


Vittnenas uppgift är att bevittna att du sätter din underskrift på testamentet och även att sätta sina egna. De behöver inte veta det exakta innehållet i testamentet, utan det räcker att de vet att det är ett testamente de bevittnar. De relevanta lagbestämmelserna hittar du i ärvdabalken 10 kap. 1-4 §.Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”