Hur kan min sambo och barn bo kvar i huset vid min bortgång?

Hej!

Känner mig lite osäker kring hur jag ska gå tillväga för att hjälpa familjen om jag skulle gå bort och undrar därför följande.

Jag är ensam ägare till vår bostad.

Jag har sambo och vi har ett gemensamt barn.

Sambon har skulder och har pga detta valt att inte äga halva i huset tills dessa är betalda.

Om jag dör, förstår jag det som att då ärver mitt barn huset och barnet får en förvaltare.

Barnet har en bra bit kvar tills det är 18år och jag hade gärna sett att de kan fortsätta bo kvar i huset.

Finns det något jag kan göra för att trygga att de kan bo kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga förstår jag det som att du vill veta om det finns något som du kan göra för att din sambo och ditt barn kan bo kvar i ert hus om du skulle gå bort. Jag kommer utgå från att ert gemensamma barn är ditt enda barn. Jag kommer också förutsätta att du och din sambo är vårdnadshavare för ert barn.

För att besvara din fråga kommer jag att berätta om sambors och gemensamma barns arvsrätt och sedan ge förslag på handlingsalternativ.

Arvsordningen och minderårigas arv

Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. Det kommer därför vara er dotter som ärver alla dina tillgångar, inklusive huset, om du skulle gå bort (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om huset skulle vara belånat så kommer banken kräva försäljning av huset och pengarna kommer att förvaltas tills ert barn är myndigt. Ofta brukar det bli barnets vårdnadshavare som blir förmyndare över barns arv. Det gäller dock inte i ert fall, det beror på att det uppstår en intressekonflikt mellan din sambo och ditt barn. Intressekonflikten innebär att både din sambo och ditt barn är dödsbodelägare tills att bodelning enligt sambolagen genomförts. På grund av intressekonflikten utses en god man som ska förvalta barnets arv tills det är myndigt (11 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken).

Det finns dock två alternativ för att kringgå arvsordningen. Det är antingen genom att upprätta ett testamente eller genom att gifta dig med din sambo. Dessa alternativ kommer förklaras nedan.

Upprätta testamente

Det du kan göra för att dina nära ska kunna bo kvar i huset är att upprätta ett testamente där du testamenterar huset till din sambo (9 kap. 1 § ärvdabalken). Det kan dock finnas ett problem med detta alternativ. Oavsett om du testamenterar huset till din sambo så har ert barn fortfarande rätt till sin laglott. Ditt barns laglott är hälften av det arv som hen är berättigad till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom ert barn är ditt enda barn så har ditt barn rätt till alla dina tillgångar, det vill säga hela ditt arv. Då blir ditt barns laglott hälften av dina tillgångar. Det innebär att du kan testamentera bort hälften av värdet på dina tillgångar utan att inskränka på ditt barns laglott. Om nu ert hus skulle överstiga hälften av det totala värdet på dina tillgångar kan du inte testamentera bort hela huset.

För att ett testamente ska vara giltigt, ska det upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska närvara när du skriver under testamentet och kunna bekräfta att det är din underskrift. Vittnena ska sedan också ange sin namnteckning på testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Något annat att tänka på när du skriver testamente är formuleringen. Om du skriver att din sambo ska ärva huset med fri förfoganderätt kan din sambo göra vad hen vill med egendomen förutom att testamentera bort den. Medan om du skriver att din sambo ska ärva huset med full äganderätt innebär det att din sambo får göra vad hen vill med egendomen.

Gift dig med din sambo

Det andra alternativet är att gifta dig med din sambo. Detta kan aktualiseras i det fall du inte har tillräckligt med egendom vid sidan av huset för att kunna testamentera bort huset utan att inskränka på ditt barns laglott. Om du och din sambo är gifta, så ärver ni varandra (3 kap. 1 § ärvdabalken). Huset kommer då automatiskt tillfalla din sambo vid din bortgång. Eftersom ni har ett gemensamt barn kommer då ert barn att få ut arvet efter dig först när din sambo också går bort.

Värt att notera är vad som händer med din sambos skulder om ni skulle gifta er. Du kommer inte bli ersättningsskyldig för din sambos skulder vid ett eventuellt giftermål. Detta eftersom vardera make äger den egendom den har förvärvat och är skyldig att betala sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett tillfälle då hans skulder skulle komma att påverka är vid en eventuell skilsmässa och ni gör en bodelning.


Sammanfattning

Det finns två alternativ till att kringgå arvsordningen för att din sambo och ditt barn ska kunna bo kvar i huset om du skulle gå bort. Du kan antingen upprätta testamente eller så kan ni gifta er. Alternativen innebär att din sambo får äganderätten till huset vid din bortgång. Oavsett vad du väljer att göra så kommer ert barn ha rätt till sitt arv från dig efter din sambos bortgång, eftersom det är ert gemensamma barn.


Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”