Hur kan man stämma en person för tjänstefel?

2019-04-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hur kan man stämma socialen tjänsteman som gjort grovt tjänstefel ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grovt tjänstefel regleras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Där stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas till tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. I det andra stycket i samma bestämmelse framgår det att om brottet har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall personen istället dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Brottet tjänstefel faller in under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som väcker åtal. I det fall åklagaren inte väljer att väcka åtal, är det emellertid möjligt för målsäganden att väcka enskilt åtal. För att stämma en person för tjänstefel så kan man alltså vända sig till polisen eller till en åklagare. I det fall åklagaren väljer att inte väcka åtal, kan målsägande själv väcka åtal genom att ansöka om stämning hos tingsrätten.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (682)
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?
2019-09-09 Vad händer om föräldrarna ljuger för polisen om att sonen använder narkotika?
2019-09-04 Får yrkesverksamma transportera knivar på allmän plats?
2019-08-31 Hur ansöker jag om kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (73018)