FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/04/2019

Hur kan man stämma en person för tjänstefel?

Hur kan man stämma socialen tjänsteman som gjort grovt tjänstefel ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grovt tjänstefel regleras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Där stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas till tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. I det andra stycket i samma bestämmelse framgår det att om brottet har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall personen istället dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Brottet tjänstefel faller in under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som väcker åtal. I det fall åklagaren inte väljer att väcka åtal, är det emellertid möjligt för målsäganden att väcka enskilt åtal. För att stämma en person för tjänstefel så kan man alltså vända sig till polisen eller till en åklagare. I det fall åklagaren väljer att inte väcka åtal, kan målsägande själv väcka åtal genom att ansöka om stämning hos tingsrätten.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”