Hur kan man som privatperson påverka lagstiftningen?

FRÅGA
Jag tycker att det borde vara dagsböter vid hastighets överträdelse som bl a Norge o Finland har. Hur kan man påverka som privatperson??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man som privatperson kan påverka lagstiftningen.

Straff för hastighetsöverträdelse

Det stämmer som du påstår, att I Sverige är penningböter straffet för en hastighetsöverträdelse (14 kap. 3§ trafikförordningen). Det kan dock hända att man döms till dagsböter, om hastigheten och körningen i sig innebär att man brister i omsorg och varsamhet i sin körning. Då döms man för vårdslöshet i trafik (1§ lag om straff för vissa trafikbrott).

Hur kan man påverka lagstiftningen som privatperson?

Det riksdagen och även i vissa fall EU, som beslutar om lagar. Förslag till lag kan komma:

- Från regeringen genom propositioner
- Från riksdagsledamöter, genom motioner
- Från EU

Du kan läsa mer om lagstiftningsprocessen på riksdagens hemsida.

Du som privatperson kan påverka lagstiftningsprocessen främst genom att vända dig till din lokala riksdagsledamot med dina förslag, och som vidare kan ta förslaget till riksdagen genom att ge in en motion. Sen är det i slutänden riksdagen som beslutar om hur lagarna utformas.

Riksdagen kan även besluta om folkomröstningar, där medborgare direkt får rösta och säga vad de tycker i en specifik fråga. Men detta sker på riskdagen initiativ och kan inte direkt initieras av privatpersoner. Folkomröstningar kan vara både rådgivande och beslutande.

Det sista alternativet är att själv engagera sig politiskt i sin kommun. Där kan man dels genom riksdagsledamöter bidra till förslag under den allmänna motionstiden, dels komma att få utvärdera vissa lagförslag som kan skickas på remiss till kommuner och liknande.

Då vi har parlamentarisk demokrati i Sverige representerar riksdagsledamöterna folket, och det är främst genom att kontakta en riksdagsledamot som du som privatperson har bästa möjlighet att påverka lagarna.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (819)
2021-02-24 Kan en 14 årig person får dispens till uppsiktsjakt?
2021-02-22 Vilken ställning intar EKMR i det svenska rättsystemet?
2021-02-22 Ställa föremål i trapphus
2021-02-21 Får jag ta cigaretten från en person som röker där det råder rökförbud?

Alla besvarade frågor (89488)