Hur kan man som bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

FRÅGA
Om barn avsäger sig förälderarv, hur går det till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 17 kap. 2 § första stycket ärvdabalken kan man som arvtagare avsäga sig arvsrätten, vilket innebär att arvet fördelas på de övriga arvtagarna. En arvsavsägelse är som utgångspunkt även gällande gentemot arvtagarens avkomlingar. Detta innebär att arvtagarens avkomlingar inte kan träda in i arvtagarens ställe och på så sätt ta del av arvet. Vidare krävs det att arvtagaren är myndig för att arvsavsägelse ska kunna ske (17 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken).

En arvsavsägelse kan ske skriftligt hos arvlåtaren. Det kan alltså ske medan arvlåtaren fortfarande är i livet. Ett arvsavstående kan också ske genom att arvtagaren skriftligen godkänner ett upprättat testamente av arvlåtaren där det framgår att arvtagaren som vill avsäga sig arvet inte kommer att ärva någonting av kvarlåtenskapen. Oavsett tidpunkt bör det tydligt framgå att det rör sig om en avsägelse av rätten till arv.

Din fråga handlar emellertid om vad som gäller när ett barn vill avsäga sig arv från en förälder. Som bröstarvinge har man alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Som utgångspunkt kan inte en bröstarvinge avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig kompensation för denna enligt 17 kap. 2 § första stycket ärvdabalken. Skälig kompensation kan lämnas ex. genom förskott på arv. Om skälig kompensation inte har getts för avsägelsen eller egendom motsvarande laglotten är avsägelsen inte bindande.

Sammanfattningsvis kan en myndig bröstarvinge avsäga sig sitt arv under förutsättning att han/hon skriftligen godkänner ett upprättat testamente till förmån för någon annan eller på annat sätt klargör skriftligen att han/hon vill avsäga sig arvet. Vidare krävs det att bröstarvingen fått skälig kompensation för avsägelsen eller egendom motsvarande laglotten.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för ert snabba svar det var mycket informativt. Med vänlig hälsning Gylfi Saemundsson
2019-05-28 16:28
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (733)
2019-08-19 Säkerställa inkrävande av skuld från dödsbo
2019-08-17 Kan min far och hans sambo göra mig arvslös?
2019-08-16 Kan min pappa göra mig arvlös om jag är adopterad?
2019-08-13 Vad händer om arvinge dör innan arvskiftet gjorts?

Alla besvarade frågor (72087)