Hur kan man skydda sin egendom från en sambos eventuella utmätning?

2021-01-31 i Utmätning
FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt och har lite pengar på banken. Jag har träffat en man som har stora skulder hos kronofogden. Om vi flyttar ihop, kan jag skydda mej på något vis så mitt fortsätter att vara mitt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur du kan skydda din egendom från en sambos eventuella utmätning eller konkurs. Frågan regleras i utsökningsbalken (UB) och konkurslagen (KonkL).

Huvudregeln vid utmätning av lös egendom (vilket en bostadsrätt och pengar är) är att den får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären, dvs. den som utmäts (4 kap. 17 § UB). Gäldenären anses vara ägare till den lösa egendomen som denne har i sin ensamma besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). Än så länge finns inget problem eftersom du fortfarande kommer att ha din egendom i din besittning i det fall ni flyttar ihop. Dock finns en presumtion i 4 kap. 19 § UB när det gäller personer som är gifta eller "varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden", med andra ord sambos. Presumtionen är att den lösa egendom som paret har i sin gemensamma besittning anses tillhöra gäldenären och kan således utmätas. Samma presumtion gäller vid konkurs då det krävs att egendomen är utmätningsbar för att den ska kunna ingå i konkursboet (3 kap. 3 § KonkL). I det fall ni blir sambos och din sambo utmäts eller går i personlig konkurs krävs det därför att du bryter presumtionen i 4 kap. 19 § UB. Du måste alltså visa att bostadsrätten och pengarna endast tillhör dig för att kronofogden inte ska kunna utmäta egendomen. Ett bevis för att enbart du äger bostadsrätten kan vara ett köpekontrakt. När det gäller dina pengar kan ett bevis vara att det enbart är du som har tillgång till bankkontot. Jag ska även nämna att det utöver presumtionsreglerna finns regler om beneficium i 5 kap. 1–4 §§ UB. Dessa regler handlar om egendom som kan undantas från utmätning och konkurs med hänsyn till gäldenärens behov. I 5 kap. 1 § 6 punkten UB tas bostadsrätter som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad upp som ett undantag. Därför kommer bostadsrätten mest troligt ändå kunna undantas i det fall du inte lyckas bryta presumtionen i 4 kap. 19 § UB vid en sambos eventuella utmätning eller konkurs.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96466)