Hur kan man skydda efterlevande sambo?

Hej!

Jag är sambo och förlovad, och har två vuxna barn från ett tidigare förhållande. När jag går bort vill jag säkerställa att min partner kan leva tryggt och behålla huset.

Mina föräldrar (endast pappa kvar) har skrivit ett testamente (saknar orginalet med underskrift, men när vi finner det..). Detta beskriver att deras tillgångar tillfaller mig med "fri förfoganderätt" (jag är ensamt barn) efter deras bortgång, och efter min bortgång ska allt som kom från mina föräldrar gå vidare till mina barn, och detta kommer i sådant fall slå hårt på min sambo/fru.

Eftersom när jag ärver föräldrarnas tillgångar så räknar man ut hur stor andel av mina sammanlagda tillgångar, kom från arvet. Detta ligger som grund för mina barn när jag sedan går bort. Problemet är att mina föräldrar/pappa har mycket pengar och då blir det kanske 90% av mina tillgångar som kom från arvet och sedemera ärvs av mina barn, och endast 10% till min partner, vilket inte alls blir bra..

Hur räknas gåvor som jag har fått tidigare? Jag har gåvobrev där det står att "gåvan skall inte utgöra förskott på arv", är detta mitt egna tillgångar eller räknas det också som ett arv från mina föräldrar?

Mina föräldrar ärvde av varandra med "fri förfoganderätt", men kan min pappa ändra sin del av testamentet?

Jag vill förstås att mina barn ska ärva och få det bra, men det blir så orättvis fördelning, de får massor medan min sambo har svårt att behålla huset.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom du har barn sedan ett tidigare förhållande kommer det ur ett arvsrättsligt perspektiv inte spela så stor roll om du gifter dig med din sambo eller inte. Förutsatt att du inte upprättar något testamente kommer arvet efter dig att tillfalla dina barn till lika stora delar. Din fru/sambo har däremot inte någon laglig rätt till arv efter dig.

Bodelning
Om du skulle avlida skulle först och främst en bodelning ske mellan dig och din fru/sambo. Bodelningen påverkas av om ni är gifta eller inte. Om ni endast är sambor ingår endast samboegendomen (dvs. bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk) i bodelningen och ska hälftendelas efter att avdrag har gjorts för skulder. (3, 8, 12, 14 §§ SamboL) Om ni är gifta ingår ert giftorättsgods, dvs. alla era tillgångar förutom det som är enskild egendom, i bodelningen och ska hälftendelas efter att avdrag har gjorts för skulder. (7 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1-3 §§ ÄktB)

Genom bodelningen erhåller din sambo/fru alltså hälften av er samboegendom alternativt ert giftorättsgods. Din del efter bodelningen utgör tillsammans med dina övriga tillgångar alternativt enskilda egendom arvet efter dig.

Efterarv
Innan arvet efter dig delas ut finns det dock ett testamente efter din far som föreskriver att dina barn har rätt till efterarv efter honom när du avlider, det eftersom testamentet föreskriver att du ärver med fri förfoganderätt. Att du har erhållit arv med fri förfoganderätt innebär att du inte får testamentera bort denna andel av dina tillgångar. Det som dina barn har rätt till i efterarv utgörs av den kvotdel som det arvet som du erhåller med fri förfoganderätt utgör av dina tillgångar vid tidpunkten då du erhåller arvet. Efterarvet blir sedan kvotdelen multiplicerat med din kvarlåtenskap.

Arv
Vad som därefter återstår utgör arvet efter dig. Om du upprättar ett testamente kommer det att aktualiseras här. Eftersom din sambo/fru inte är dina barns mamma har du begränsade möjligheter att skapa ett säkert skydd för henne att bo kvar i huset. Det som du skulle kunna göra är dock att du upprättar ett testamente där du skriver att din önskan är att dina barn låter din sambo/fru få bo kvar i huset under hennes livstid. Detta kan dock bara vara ett önskemål. Dina barn har alltid rätt att få ut sina laglotter vilket är hälften av arvslotterna, dvs. hälften av det som de skulle ha erhållit om det inte funnits något testamente. (7 kap. 1 § ÄB)

Hur räknas gåvor som du har fått tidigare?
Huvudregeln är att alla gåvor som ett barn erhåller från sina föräldrar under deras livstid ses som förskott på arv och därför ska avräknas när barnet erhåller arvet. (6 kap. 1 § ÄB) Denna bestämmelse grundar sig i en tanke om att föräldrarna vill att det ska vara rättvist mellan barnen. Eftersom att det i ditt fall uttryckligen står att gåvan inte ska ses som förskott på arv innebär det att gåvan inte ska avräknas mot ditt arv efter dina föräldrar. Om du hade haft syskon hade alltså det inneburit att du fått mer än dem. Eftersom du inte har några syskon saknar dock det uttryckliga stadgandet om att gåvan inte ska ses som förskott på arv mening.

Gåvor och arv kan bli relevant utifrån frågan om de ska ses som enskild egendom eller inte, dvs. frågan om huruvida de ska ingå vid en bodelning mellan makar. Gåvor och arv ingår i bodelningen så länge det inte uttryckligen framgår att gåvan eller arvet skulle vara enskild egendom.

Kan din pappa ändra det inbördes testamentet?
Ett inbördes testamente betraktas egentligen som två testamenten. Detta medför att din pappa kan ändra sin del av testamentet trots att din mamma har avlidit. Om han ändrar testamentet på ett sådant sätt att han väsentligen rubbar förutsättningarna för det inbördes testamentet så kan han dock förlora den rätt som eventuellt tillkommer honom enligt det inbördes testamentet. (10 kap. 7 § ÄB)

Vad kan du göra för att skydda din sambo?
Dina barn har rätt till efterarvet efter din pappa och rätt till hälften av deras arv efter dig. Du kan alltså endast förfoga över hälften av dina tillgångar i ett testamente. Som jag skrev tidigare skulle du kunna upprätta ett testamente till förmån för din sambo/fru med önskemål om att dina barn ska låta henne bo kvar. I övrigt skulle du kunna upprätta en livförsäkring med din sambo/fru som förmånstagare. En livförsäkring räknas inte med i din kvarlåtenskap och påverkar inte dina barns rätt till arv.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning