Hur kan man skriva ett testamente utan vittnen?

2020-03-31 i Testamente
FRÅGA
Hej !Jag har en anhörig som är inlagd på sjukhus pga Corovid 19.Han vill skriva ett testamente och behöver hjälp med detta. Jag har försökt läsa själv hur det skall gå till. Två vittne behövs men min anhörig har ej personer som kan bevittna. Finns det möjlighet att hjälpa min anhörig. det blir svårare när det är besöksförbud på alla Coronovid -avd.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur skriver man ett testamente?

Det går bra att själv skriva sitt testamente, det finns alltså inga krav på att det ska vara skrivet av till exempel en jurist eller i något särskilt formulär. Det finns mallar på internet som man kan använda sig av men vill man ha mer personlig hjälp går det bra att anlita till exempel en av Lawlines egna jurister. Det som ska finnas med är testamentatorns yttersta vilja om hur hens kvarlåtenskap ska fördelas efter hens bortgång.

För att testamentet ska vara giltigt krävs precis som du säger att det bevittnas av två personer, dessa kan vara vilka personer som helst så länge de är över 15 år, inte är arvtagare i testamentet eller är släkt med din anhörige (10 kap. 1 § ärvdabalken). Råder det strikt besöksförbud skulle alltså två ur personalen i teorin kunna bevittna din anhöriges testamente.

Det finns även något som kallas för nödtestamente, vilket kan nyttjas om din anhörige på grund av sin sjukdom och situation inte kan skapa ett testamente enligt kraven ovan. Ett nödtestamente kan vara antingen muntligt eller holografiskt. Ett muntligt testamente behöver två vittnen men inga underskrifter, medan ett holografiskt testamente behöver din anhöriges underskrift men inga vittnen (10 kap. 3 § ärvdabalken). Ett nödtestamente är giltigt i 3 månader från den dag din anhörige eventuellt hade kunnat skriva att vanligt testamente igen.

Sammanfattning:

Formkraven som gäller för testamenten är strikta, men kan lättas upp vid en nödsituation. Jag föreslår att du eller din anhörige pratar med de som arbetar på avdelningen och ser om de kan hjälpa till som vittnen, annars får din anhörige upprätta ett nödtestamente.

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91130)