Hur kan man säkra rätten till sitt arv som bröstarvinge?

Hej! Jag har under mitt liv aldrig haft någon kontakt med min far och min yngre halvbror. Min far är omkring 85 år. Han har varit den enda folkbokförda i sin bostadsrätt under decenier. Nu har jag uppmärksammat att bostadsrätten sålts strax innan årsskiftet för väldigt mycket pengar. Min far och min halvbror är nu tillsammans folkbokförda på en annan adress, där ingen av de har bott tidigare. Jag tror att detta är ett försök av dessa två att göra mig arvslös, för att komma undan arvsrätten för min del av fars lägenhet. Finns det något jag kan göra för att säkra min rätt till arvet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar det som att du undrar om det finns någon sätt att säkra din rätt till din laglott när din far avlider, då jag uppfattar det som din far sålt sin bostadsrätt och du tror att han kommer tilldela din halvbror värdet av denna. Om jag har missuppfattat omständigheterna är du självklart välkommen att återkomma till oss på Lawline. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av bestämmelser som återfinns i ärvdabalken (ÄB).


Bröstarvingars rätt till arv

När någon avlider och det inte finns något testamente är det i första hand den avlidnes bröstarvingar som ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne, dvs barn eller barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Huvudregeln är att bröstarvingarna har rätt till sin laglott (hälften av arvslotten). Finns det två bröstarvingar ska de dela lika på den avlidnes kvarlåtenskap. Utan ett testamente kommer varje barn ärva 50 % av den totala kvarlåtenskapen. Hälften av detta blir alltså 25 % och är bröstarvingens laglott. Din pappa kan alltså som mest testamentera bort 75 % av kvarlåtenskapen till din halvbror.


Du kan begära jämkning av testamente

Om din far, dvs arvlåtaren, testamenterar bort alla sina tillgångar till din halvbror inkräktar detta på din laglott och du kan således begära en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det är dock viktigt att notera att det finns en tidsfrist för att jämka en testamente. Det krävs att bröstarvingen kräver jämkning av testamentet inom sex månader från det att denne delgivits testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det räcker med att du framför ditt krav på jämkning till testamentstagaren och du behöver alltså inte väcka talan om jämkning.


Förskott på arv

Det finns en möjlighet att det som din far ger till din halvbror innan han avlider ses som förskott på arv. Detta ska i sådana fall avräknas på din halvbrors laglott (7 kap 2 § ÄB). Det finns en presumtion om att gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge ska utgöra förskott på arv och således avräknas. Om arvlåtaren däremot har gett uttryck för att avräkning inte ska ske gäller inte den här presumtionen (6 kap 1 § ÄB). Detta kan t.ex ske genom att din far genom gåvobrev infört särskilt villkor om att gåvan inte ska ses som förskott på arv.


Jag hoppas du fått lite klarhet i situationen, annars är du som tidigare nämnt varmt välkommen att återkomma till oss.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000