Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?

2020-10-09 i God man
FRÅGA
Hur ska jag säga upp min förvaltare jag har skrivit ett mail till förvaltningsrätten, jag sa till dem att jag behöver inte ha nån förvaltare jag är inget små barn alla gör vi misstag men de får man inte göra tydligen jag vill inte ha förvaltare
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB).

Din fråga är hur du kan säga upp ditt förvaltarskap. För att besvara din fråga kommer jag först att beskriva vad som krävs för att kunna säga upp förvaltarskapet. Därefter kommer jag beskriva hur man ansöker om att säga upp förvaltarskapet.

Vad krävs för att ett förvaltarskap ska upphöra?

Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förutsättning för ett förvaltarskap ska uppstå är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB). Om förutsättningarna för ett förvaltarskap inte längre finns och personen inte behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska förvaltarskapet upphöra.

Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?

För att förvaltarskapet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). En sådan ansökan får lov att göras av bland annat huvudmannen (den som står under förvaltarskap) och huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo men även av förvaltaren och överförmyndaren. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd (11 kap. 21 § FB).

Sammanfattning och rekommendation

Ett förvaltarskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap. För att du ska kunna bevisa på ett enkelt sätt att det inte längre finns något behov av en förvaltare är det bra om du har ett läkarintyg som visar på att du inte längre är i behov av en förvaltare. Du ska skicka din ansökan till tingsrätten på den ort där du är folkbokförd och inte till förvaltningsrätten. I din ansökan till tingsrätten kan du bifoga läkarintyget som bevis på att det inte längre finns ett behov av förvaltare.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (517)
2021-06-08 Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?
2021-05-31 Kontroll av god man
2021-05-31 Vilka uppgifter har en god man
2021-05-30 Har man rätt att vara delaktig i beslut om en person har god man?

Alla besvarade frågor (93069)