Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Hej, jag och min sambo har varit sambos i 4 år och ska nu köpa gemensam bostad. Den rikare parten kommer att betala 90% av bostaden kontant och den andre resterande 10%. Under hela samboskapet så har den rikare parten försörjt den andre då hen saknat egen inkomst. Vi är oense om vi ska skriva ett samboavtal gällande den gemsamma bostaden och hur det i så fall ska formuleras. Vad kan man anse är mest rättvisa för båda parter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köpa gemensam bostad
Då ni ska flytta ihop och bli sambos är det sambolagen som är tillämplig (). När ni köper en bostad för att flytta ihop blir den samboegendom (3 §) och kan bli föremål för bodelning om ni separerar. Allt som är samboegendom läggs sedan samman och delas lika mellan er (14 §). Det innebär att även om en person betalade 90% för bostaden och den andra personen 10% så kommer ni få 50% var av bostadens värde.

Samboavtal
För att undvika detta kan ni skriva samboavtal (9 §). Där kan ni själva välja hur samboegendomen ska uppdelas. Detta behöver ni göra skriftligen och avtalet ska undertecknas.

Några alternativ på hur ni kan välja att dela upp egendomen
Vad som är rättvist kan inte jag svara på, utan ni måste välja själva hur ni vill dela upp er egendom. Jag kommer däremot ge några alternativ ni kan välja mellan är att

vardera part först får ut sin andel av kostnaden för bostaden och sedan delar lika på eventuell vinst,vardera part först får ut sin andel av kostnaden för bostaden och sedan delar annan andel på eventuell vinst, ellervardera part får ut sin andel av bostaden.

I det första alternativet skulle ni således få ut 90% respektive 10% av det ni betalar för bostaden. Sedan delar ni lika på eventuell vinst alternativt om ni bestämmer att en part ska få högre andel av vinsten. I det andra alternativet utgår ni från att ni äger 90% respektive 10% av bostaden och får ut den procentandelen vid försäljning av bostaden oavsett eventuell vinst.

För att uppnå en så rättvis fördelning som möjligt behöver ni självklart inte använda samma de andelar jag gjorde. När ni bestämmer hur ni vill dela upp egendomen kan ni även se till andra faktorer. Exempelvist arbete som inte är rent ekonomiskt såsom hur mycket hushållsarbete som görs hemma och av vem det utförs. Sen kan ni även utöver insatsen i bostaden se till bidragandet till den vardagliga ekonomin, genom inköp m.m.

Ni är välkomna att boka tid hos en av Lawlines duktiga jurister för att få hjälp att skriva samboavtal.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning