Hur kan man motverka att en någon drar ut på arvskiftet?

2019-10-02 i Arvsskifte
FRÅGA
Min mamma gick hastigt bort under våren. Jag och mina syskon, tillsammans med mammas make, har gjort klart bodelningen i maj. Jag har begärt ut min laglott, vilket inte landade väl, och jag undrar hur länge han kan dra ut på arvsskiftet? Och hur jag nu ska gå tillväga.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga sorgen. Vidare så finns regler som rör arvskifte att hitta i ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår från att det enbart är du, dina syskon och din mammas make som är dödsbodelägare. Det finns framför allt två sätt som din mammas make kan dra ut på arvskiftet.

1. Om bouppteckning inte är gjord och/eller alla skulder inte är betalda kan han sätta sig emot att arvskifte sker, 23 kap 2 §.

2. Det ska finnas en handling över arvskifter. Denna måste vara i skriftlig form och ha alla dödsbodelägares underskrift, ÄB 23 kap 4 §. Genom att inte skriva under kan han alltså fördröja arvskiftet.

Jag utgår från att bouppteckningen är gjord om din mamma gick bort under våren. För att motverka att din mammas make fördröjer skiftet mer kan du försöka se till att betala alla skulder (om inte även detta redan är gjort) samt formulera handlingen över arvskiftet och få din mammas make att skriva under. Om han vägrar göra något av det i syfte att fördröja skiftet ytterligare kan du begära att tingsrätten utser en skiftesman som kan hjälpa till med skiftet, ÄB 23 kap 5 §. Tänk dock på att det kostar att ta hjälp av en skiftesman vilket kommer innebära att dödsboet minskar i storlek.

Jag hoppas att mitt svar kan ge någon vägledning till hur du kan snabba på arvskiftet och få ut din laglott.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (544)
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?
2019-12-23 Ska dödsboet betala den avlidnes böter?

Alla besvarade frågor (76518)