Hur kan man kräva arvskifte när alla inte är överens och man vill undvika dyra jurister?

FRÅGA
Hej Vi är 3 st dödsbo delägare . Dödsboet har funnits mer än 5 år. Nu vill 2 delägarna avslut dödsboet och genomföra arvskifte . Hur kan man kräva arvskifte utan att all 3 är överens utan hela arvet går till dyra jurister. Till saken hör att det finns en fastighet kav i dödsboet Tack för svar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns som jag ser det tre alternativ. Det första alternativet är att ni alla tre går samman och upprättar en bouppteckningshandling på vad som finns i dödsboet och en arvskifteshandling samt undertecknar dessa. Försök möta varandras krav och kompromissa för att hitta en lösning till fördelning. Detta är det bästa alternativet. Om det inte fungerar för någon av er så får någon av er som andra alternativ ansöka om att få en boutredningsman förordnad av tingsrätten. Boutredningsmannen tar då helt över förvaltarskapet av dödsboet och fördelar kvarlåtenskapen rättvist mellan er. Kostnader för boutredningsmannen kan variera från några till flera hundra tusen kronor. Det beror helt på omfattningen av dödsboet och hur krävande uppdraget är. Boutredningsmannen ska alltså ha skäligt arvode för sina kostnader. Denna kostnad bär dödsboet. Om det inte finns medel kvar i dödsboet ansvarar den som ansökt om boutredningsman för kostnaden. Det framgår inte av frågan hur omfattande arbetet skulle kunna vara varför det är svårt att göra en bedömning i denna fråga. Om fastigheten är värd en miljon så hade jag sagt att det är värt att ansöka om en boutredningsman. Det tredje alternativet är att ni förhåller er passiva och inte gör något åt saken.

Ansökan om boutredningsman sker i den domstol där den som gick bort hade sin hemvist. Om någon av er inte är nöjd med boutredningsmannens fördelning av arvet kan ni överklaga arvskiftet till tingsrätten, anvisningar och tidsfrist för överklagan ges i samband med att boutredningsmannen meddelar ett beslut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95782)