Hur kan man kontrollera att den andre maken undanhåller tillgångar från bodelningen?

2020-12-28 i Bodelning
FRÅGA
Frågan var hur gör jag för att kontrollera om min man fört undan pengar? Måste jag stämma honom eller kan någon bankjurist kontrollera hans kontoförehavanden under året?
SVAR

Hejsan! Tack för att du återigen vände dig till Lawline med din fråga.

Om man misstänker att ens make/maka undanhåller tillgångar som är av betydelse för bodelningen och man vill kontrollera detta så kan man vända sig till domstolen och ansöka om att rätten förordnar en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Mer om hur du ansöker om en sådan bodelningsförrättare kan du läsa om på Sveriges Domstolars hemsida.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2776)
2021-04-15 Bodelning mellan sambor
2021-04-13 Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (91198)