Hur kan man kontrollera att den andre maken undanhåller tillgångar från bodelningen?

2020-12-28 i Bodelning
FRÅGA
Frågan var hur gör jag för att kontrollera om min man fört undan pengar? Måste jag stämma honom eller kan någon bankjurist kontrollera hans kontoförehavanden under året?
SVAR

Hejsan! Tack för att du återigen vände dig till Lawline med din fråga.

Om man misstänker att ens make/maka undanhåller tillgångar som är av betydelse för bodelningen och man vill kontrollera detta så kan man vända sig till domstolen och ansöka om att rätten förordnar en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Mer om hur du ansöker om en sådan bodelningsförrättare kan du läsa om på Sveriges Domstolars hemsida.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88220)