Hur kan man hjälpa en dement förälder med exempelvis ett arv hen ska få?

2017-09-05 i God man
FRÅGA
Hej, en släkting har gått bort och min pappa är arvinge. Nu är han dement och hör ingenting och förstår inte riktigt vad bouppteckning mm innebär. Går det att få en fullmakt där jag närvarar i hans ställ vid bodelningen? Får en jurist uppmuntra en av arvingarna att avsäga sitt arv?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera tillvägagångssätt för att kunna förfoga över annans egendom då denne inte själv förmår förfoga över sina tillgångar. Antingen kan fullmakter utfärdas för specifika ärenden) eller så kan en god man utses. Gäller det en dement person så är inte en fullmakt lämplig då inte fullmaktsgivarens verkliga vilja kan säkerställas.

Ett förordnande av god man, enligt 11 kap. Föräldrabalken (FB), se här. är förmodligen ett bättre alternativ då en sådan är till för att bevaka rätt, förvalta egendom eller ta hand om någons person p.g.a. sjukdom eller då ens handlingsförmåga är nedsatt. Ansökan sker hos tingsrätten som även är de som förordnar god man. Ansökan kan även innehålla en önskan om vem som ska vara god man. Samtycke från personen som ska förordnas en god man krävs och personen behåller sin egen rättshandlingsförmåga fullständigt och ska även samtycka till det god man gör, i den mån det går. Detta framgår av 11 kap, 4 § FB.

Att ansöka om förvaltare hos tingsrätten kan också vara aktuellt. Detta är mer ingripande och görs enligt 11 kap. 7 § FB. Personen förlorar då sin rättshandlingsförmåga och förvaltaren behöver inte inhämta något samtycke. I fallet du beskriver är det alltså lämpligt med en god man eller förvaltare för din pappa.

Angående din fråga om en jurist får uppmana någon att avsäga sig sitt arv så finns det inga regler som säger att en jurist inte får göra det. Du lämnar ingen närmare redogörelse för hur detta har gått till men av din fråga att döma så ligger ändå beslutet i slutändan hos arvtagaren själv.

Hoppas att du med detta har fått svar på dina frågor!!

Jenny Ångström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97583)