Hur kan man göra för att omfördela arvet?

2019-06-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej. Jag är ensam med 2 vuxna döttrar. Men ena dotter har brytat mot mig o den andre dottern är hjälpt mig med allt. Jag är sjuk. Min fråga.. Hur kan jag göra så min dotter inte får mina pengar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arv och testamente så är ärvdabalken tillämplig (1 kap. 1 § ärvdabalken).

Vem ärver dig?

Dina barn är dina bröstarvingar som hör till den första arvsklassen, och som enligt den legala arvsordningen ska dela på din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns dock en möjlighet att förändra detta genom att upprätta ett testamente. Ett testamente ska upprättas skriftligen, och i samtidig närvaro av två vittnen undertecknas. Vittnena ska även bestyrka handlingen med sina namn, men behöver inte känna till handlingens innehåll mer än att det är ett testamente (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Trots att du testamenterar all egendom till din ena dotter så har den andra rätt att påkalla jämkning av testamentet och har således rätt att utfå sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Jämkning måste påkallas inom sex månader efter det att bröstarvingen tagit del av testamentet för att det ska vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken). Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag skulle tillfalla din dotter.

Sammanfattning

Genom att testamentera all egendom till din ena dotter så minskar du den andra dotterns arv. Denna har dock rätt att, trots att du skriver att din önskan är att den andra dottern ska få all kvarlåtenskap, påkalla jämkning av testamentet och utfå sin laglott. Laglotten består av hälften av det arv som enligt lag skulle tillfalla henne. Alltså får hon då rätt till ¼ av din kvarlåtenskap istället för ½.

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92059)