Hur kan man göra ett barns arvslott så liten som möjligt?

2017-12-18 i Laglott
FRÅGA
Hej,Mina föräldrar har varit gifta i 45 år och nu är pappa svårt sjuk. Vi är tre barn till mamma och pappa. Pappa har dessutom en dotter till sedan innan han träffade mamma. De vill inte ge någon arvslott till denna dotter och nu planerar de att pyttsa ut sina pengar som gåvor till oss tre barn så att arvslotten blir så liten som möjligt. Nu när det står ganska klart att mamma överlever pappa undrar jag om det inte är bättre att skriva över huset på mamma? På det sättet kan mamma behålla pengarna så länge hon lever och arvslotten blir minimal till den fjärde dottern. Kan man göra så? Jag är inte bekväm med att få så stora pengagåvor när jag vet att en av föräldrarna fortfarande är i livet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om arv hittar du i ärvdabalken, (här).

Om din far inte redan gjort det bör han testamentera så att de tre barnen får det disponibla beloppet, det vill säga den andel av kvarlåtenskapen som går att testamentera bort. Testamentet måste upprättas skriftligt med två vittnen (10:1 ÄB). Ifall inget testamente upprättas kommer kvarlåtenskapen efter din pappa delas lika mellan barnen efter att din mamma går bort. Det går dock inte att göra barn helt arvslösa genom testamente, eftersom laglotten, det vill säga barnets rätt till minsta arv består (7:1 ÄB). Eftersom din pappa har fyra barn, och laglotten motsvarar hälften av kvarlåtenskapen delat i antal barn blir särkullbarnets laglott i denna situation 12.5 % av kvarlåtenskapen.

För att minska summan av den obligatoriska laglotten kan din far mycket riktigt ge bort egendom till barnen inom äktenskapet eller till er mamma. Här måste några särskilda regler beaktas:

För att gåvan inte ska falla inom regeln om förstärkt laglottskydd måste omständigheterna vara sådana att gåvan inte kan likställas med ett testamente (7:4 ÄB). Ifall din far ger en "skengåva" eller en gåva i direkt samband med din fars bortgång kan särkullbarnet nämligen argumentera för att gåvan ska vara att betrakta som ett testamente, vilket skulle få den praktiska konsekvensen att gåvans belopp tas med i beloppet när man räknar ut arvslotten (som alltså blir högre). Denna regel om "förstärkt laglottsskydd" brukar exempelvis tillämpas då personer ger bort hus, men fortsätter bo i dem genom att upprätta ett mycket fördelaktigt hyresavtal med gåvotagaren för att minska sitt barns laglott. För att undvika regeln om förstärkt laglottsskydd bör gåvan till antingen din mor eller barnen alltså (1) medföra att din far faktiskt "uppoffrar" det han ger bort, exempelvis att pengar på ett konto faktiskt flyttas över till era konton, samt (2) att din far inte ger gåvan under omständigheter då det kan tolkas som att han ger gåvan i brist på tid att upprätta ett testamente.

Ifall din far ger en gåva till barnen är det dessutom viktigt att din far i samband med att han ger gåvan tydliggör att det inte är fråga om ett testamente för att gåvan inte ska presumeras vara ett förskott på era arv (6:1 ÄB). Ifall din pappa väljer att ge en gåva till barnen är det viktigt att din far tydliggör, exempelvis i sitt testamente, att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Förskott på arv är annars presumtionen, vilket innebär att gåvor under barnens livstid räknas av på deras arv. För att undvika denna situation blir det alltså viktigt att ni kan visa att er pappas intention inte var att gåvan skulle ses som förskott på arv.

Ifall din pappa väljer att ge bort huset till er mor är det även viktigt att alla formregler för fastigheter iakttas (4:1 och 4:29 jordabalken). Gåvan bör dessutom registreras hos skatteverket, eftersom detta är ett krav för att gåvor mellan makar ska vara giltiga (8 kap. äktenskapsbalken).

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?