FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott31/03/2019

Hur kan man göra ett barn arvlös?

Hej, hur kan man göra ett barn arvslös? Det handlar om ett vuxet barn som har brytit kontakten helt med sina föräldrar. Föräldrar skllda. Barnet vill inte ha med resten av familjen att göra.

Ena föräldern vill inte att barnet ska få ärva någonting, är det möjligt och i så fall hur går man till väga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arv och arvsordningen regleras i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar (barn) tillhör den första arvsklassen och är som huvudregel de som först ärver det du efterlämnar dig.

Upprättandet av ett testamente
Genom ett testamente kan man, med några få undantag, avvika från den fördelning av arvet som lagen föreskriver och skapa en egen fördelning av de tillgångar som man efterlämnar sig (s.k. kvarlåtenskap). Det viktigaste undantaget från att fritt kunna testamentera bort hela sin kvarlåtenskap är bröstarvingars rätt till sin laglott, det så kallade laglottsskyddet. Laglotten är hälften av arvslotten som är vad ditt barn får i arv om du inte upprättar ett testamente som säger annat. Detta innebär att du kan halvera ditt barns arv, men inte göra barnet helt arvlöst.

Med det sagt så är inte ett testamente som gör bröstarvingar arvlösa ogiltigt, men barnet kan begära jämkning och därmed alltid få ut sin laglott. Detta måste dock ske inom sex månader från det att barnet blev delgiven testamentet annars kommer ditt barn att avstå sin rätt till arv och testamentet kommer att uppfylla det önskade syftet.

Detta innebär att så länge som bröstarvingen bevakar sitt intresse (att i det här fallet få ut sin laglott) kan du halvera ditt barns arv, men aldrig göra barnet helt arvlös.

Andra tillvägagångssätt
Samtidigt ska sägas att det står dig fritt att göra vad du vill med din egen förmögenhet och du kan fritt förbruka alla dina tillgångar under din livstid, och därmed inte efterlämna något arv. Om du inte vill leva upp hela din förmögenhet går det också att ge bort egendom genom gåva. Här måste dock hänsyn tas till det förstärkta laglottsskyddet som har till syfte att omfatta gåvor som kan likställas med testamente och som kränker laglotten. Det rör sig om gåvor där gåvogivaren har kvar nyttjanderätt till egendomen (exempelvis ger bort huset men bor kvar) samt en tidslig aspekt vilket omfattar gåvor som överlåtits i nära samband med dödsfallet. Reglerna kring detta är dock otydliga och till viss del motsägelsefulla.

En sista, må hända extrem men dock, utväg skulle vara att flytta till ett annat land med annan lagstiftning avseende arv. Enligt den nya arvsförordningen är det en persons hemvist som avgör vilket lands lagar som reglerar arv. Om du som svensk medborgare bosätter dig i ett land som saknar laglottsskydd (som exempel kan nämnas England) kan du därmed undgå det svenska laglottsskyddet och göra ditt barn arvlöst.

Avslutningsvis
Som framgår så är laglottsskyddet tämligen långtgående och lämnar inte mycket till valmöjligheter vad avser att göra en bröstarvinge arvlös. Testamente kan upprättas med upptagna önskemål om att barnet inte får något arv och det går även att skriva in önskemål att barnet inte ska få sin laglott. Det stoppar dock inte bröstarvinges möjlighet att begära jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB då laglottsskyddet har företräde framför testamente. Antingen respekteras utformningen av testamentet och i annat fall har barnets arv halverats.

Om du vill ha hjälp med upprättande av testamente och hur du annars kan reglera fördelningen av din egendom kan du boka tid med en av våra jurister här. I övrigt är du välkommen att återkomma med ytterligare funderingar

Johan TivéusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?