Hur kan man gå tillväga om grannen duschar sent på kvällen och oljudet från vattenledningar hörs i sovrummet och det påverkar ens sömn och arbete negativt?

Hej Lawline.

Jag/Vi bor i bostadsrätt , stiger upp till jobbet kl. 0600, under oss bor granne/ar som duschar nästan varje dag efter kl 2300, det stör vår sovtimmar och brist på sömnen påverkar vårt arbete. Oljudet från vattenledningar hörs tydligt under denna tid och hörs i hela huset. Hjälp oss hur ska man gå till väga med det.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis så finns det inga specifika regler om hur mycket eller hur sent man får låta/störa i en bostadsrättsförening.

Det finns dock allmänna bestämmelser om störande ljud och liknande olägenheter bl.a. i bostadsrättslagen (1991:614). Där står det att en bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på så sätt att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättsinnehavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset (7 kap 9§ bostadsrättslagen). Vad innebär då detta? Självklart ska bostadsrättsinnehavare visa hänsyn till sina grannar genom att t.ex. inte stöka ner eller vara alltför högljudd. Samtidigt får man acceptera ett visst mått av störningar när man bor i ett flerfamiljshus – att det exempelvis förekommer fester i viss utsträckning, musikspelande, ljud från barn som leker eller är ledsen, renoveringar m.m. är något som grannar bör tåla (se RH 2014:1 om sångövningar som inte ansågs störa samt NJA 1991 s 574 om pianospelande som inte heller ansågs störa). Att kunna få duscha i sin egen lägenhet bör nog ses som något man som granne generellt sett får tåla.

Här är det såklart av betydelse när på dygnet, hur högt ljudet är, hur länge ljudet hörs, var ljudet hörs samt om det är ett nytt eller gammalt hus. Enligt miljöbalken (1998:808) (MB) ska bostäder användas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer (9 kap 3§ MB). Folkhälsomyndigheten har allmänna råd med riktlinjer och rekommendationer för buller inomhus och då finns det möjlighet att göra bullermätningar för att kontrollera och bevisa störningarnas omfattning.

Bostadsrättsföreningen kan ha egna ordningsregler – detta bör du kolla upp! MEN ordningsreglerna bör snarare ses som specifikation än som komplement till lag eftersom reglerna inte kan gå utöver vad lag och stadgar säger. Reglerna kan exempelvis innehålla att det ska vara tyst efter kl. 22:00, men en bostadsrättsinnehavare kan bryta mot reglerna vid enstaka tillfällen utan att det får några konsekvenser (jag är dock medveten att ditt problem förekommer oftare än så). Den som bryter mot bestämmelserna i bostadsrättslagen, stadgarna eller ordningsföreskrifterna kan bli uppsagd. Dock måste det handla om omfattande störningar för att det ensamt ska kunna ligga till grund för en uppsägning/ett förverkande.

Mitt råd är i första hand att prata med grannen om hur det påverkar er nattsömn och hör om det finns någon möjlighet att ändra duschtiderna – helt eller delvis så kanske det redan där känns bättre för er. I annat fall skulle jag prata med bostadsrättsföreningen och se om de har några möjligheter att åtgärda problemet – kanske se över vattenledningarna även om det såklart är dyrt, kanske ljudisolera på något sätt om ledningarna ligger utanför väggarna eller om det finns några billiga alternativ som ni själva kan vidta t.ex. stänga sovrumsdörren eller likande – då jag inte riktigt vet hur lägenheten ser ut och hur/varifrån ljudet hörs men du förstår hur jag menar dvs att man diskuterar ihop sig om potentiella lösningar (i pianofallet ovan så omnämndes möjligheten med elektriskt piano och hörlurar, dämpa klangen genom åtgärder på själva pianot samt ljudisolering/anpassat rum). En ytterligare sak ni skulle kunna göra, om ni inte redan gjort det, är att prata med andra grannar: tycker dem också att det är ett problem? Då kanske ni har större möjligheter att påverka bostadsrättsföreningen. I samband med konversation med bostadsrättsföreningen utföra bullermätningar – eller möjligtvis göra det först för att se om ljudet uppnår till Folkhälsomyndighetens riktvärden.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000