Hur kan man gå tillväga för att få sambon att flytta?

FRÅGA
Jag har gjort slut med min sambo, men han vägrar nu att flytta. Lägenheten är en hyresrätt som jag hade innan vi träffades och kontraktet är mitt, men han är folkbokförd där. Behövs det en skriftlig uppsägning om han inte flyttar självmant innan? Och hur lång uppsägningstid måste det vara isf?Nu är det också så att han är hotfull och har varit våldsam mot mig tidigare, jag vågar inte bo hemma så länge han bor kvar, och han vägrar att flytta. Jag är verkligen orolig för att han ska göra mig illa. Hur gör jag? Kan jag ansöka om besöksförbud alternativt anmäla honom, och vad händer isf med hans uppsägningstid och hans rättigheter? Jag kan ju inte behöva bo borta dom månaderna det tar innan uppsägningen löpt ut och jag ev måste ansöka om handräckning. Det är ju mitt hem.Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till vem av er som har rätt till lägenheten har det betydelse huruvida den utgör samboegendom eller inte. När ett samboskap upphör ska nämligen en bodelning ske om någon av samborna begär det och i bodelningen delar man lika på det som utgör samboegendom (se 8 och 14 § sambolagen (2003:376) (SamboL)).

Det framgår av din fråga att du skaffade hyresrätten till lägenheten innan du träffade din sambo och eftersom lägenheten inte kan sägas ha varit införskaffad för gemensam användning kommer den inte heller utgöra samboegendom (se 3 och 5 § första stycket tredje punkten SamboL). Lägenheten kommer således inte att ingå i en eventuell bodelning mellan er och ska enligt huvudregeln fortsätta tillhöra dig.

Trots att bostaden inte ingår i bodelningen finns en risk att din sambo ändå kommer att begära att han ska ta över lägenheten (se 22 § SamboL). Nämligen kan en sambo överta rätten till den gemensamma bostaden, trots att den inte ingår i bodelningen, om han har bäst behov av bostaden. Denna bedömning kommer se olika ut beroende på om ni har gemensamma barn eller inte. Jag vet för lite om er situation för att kunna uttala mig om din sambo kan komma att anses ha bäst behov av bostaden, men om ni inte har några gemensamma barn krävs mycket starka skäl för att detta skulle komma i fråga.

Hur kan man gå tillväga för att få sambon att flytta?

Lägenheten är din och din sambo kan inte begära att få bo där mot din vilja. Det har således ingen betydelse i detta avseende vart han är folkbokförd och något hyresförhållande mellan er torde inte ha uppstått då jag tolkar det som att ni fortfarande bor ihop. Det finns ingen lagstadgad uppsägningstid för en sambo.

För att slå fast att ert samboskap numera är avslutat och att bostaden inte är samboegendom kan du begära att en bodelning ska ske och ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas (se 26 § Sambolagen).

Det finns ingen Om sambon fortfarande vägrar att flytta ut kan du ta den hjälp som Kronofogden kan erbjuda. De kan hjälpa dig i så fall med att avhysa din sambo. Det du ska göra är att ansöka om vanlig handräckning som du finner här. Mer om avhysning finner du här.

Rekommendationer

Jag vill råda dig till att söka juridisk hjälp för att reda ut den här situationen. Det framgår inte av din fråga vilka sorters hot och våldshandlingar du har blivit utsatt för. Om du är utsatt för brott bör dock du göra en polisanmälan och ansöka om kontaktförbud hos polisen. För att få mer ingående svar om avhysningen kan du kontakta Kronofogden så kommer de kunna ge dig vägledning och om du behöver stöd kan du kontakta exempelvis kvinnofridslinjen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98676)