Hur kan man gå till väga för att sälja ett hus som man äger gemensamt med en före detta sambo?

Hejsan!

Skulle verkligen behöva er hjälp med detta:

Jag och min sambo, separerade i september 2018 pga våld i nära relationer, mitt beslut, och vi har sedan dess bott under samma tak men varit borta i omgångar från huset.

Nu när det ska säljas vägrar han sälja, vill i andra sekunden sälja, jag får inte köpa ut honom (banken godkänner detta), han kan inte köpa ut mig.

Jag har ekonomi att ha lån ensam på minst 1,7 miljoner, lånet på detta hus är samma summa, men han vägrar alltså gå med på alla förslag och vill "tvinga" fram att jag lämnar huset utan något alls, dvs skriver över allt på honom fast vi äger 50% var. Huset är i nuläget värderat till minst 2,5 miljoner.

Min fråga är då: hur kan jag lämna huset på bästa sätt eller få honom att lämna huset då det är en pågående utredning hos polis och detta enbart är ett sätt att hålla mig kontrollerad.

Kan jag buda på ett nytt hus, sälja min del till banken?

Tacksam för svar från er:):).

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom ni är sambor och din fråga berör en samägd fastighet så är sambolagen och lagen om samäganderätt tillämplig (1 § sambolagen och 1 § lagen om samäganderätt).

Bodelning

Eftersom du och din (före detta) sambo har separerat anses samboförhållandet vara upphört (2 § första stycket 2 punkten sambolagen). På begäran av en utav er ska då bodelning förrättas, vilket innebär att all samboegendom ska delas upp mellan er (8 § sambolagen). En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde och ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid tidpunkten då samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Detta förutsätter dock att ni inte har upprättat något samboavtal som säger att bodelning överhuvudtaget inte ska ske (9 § sambolagen).

I bodelningen ska som sagt samboegendomen delas upp (8 § första stycket sambolagen). Detta är gemensamt bohag och gemensam bostad som införskaffat för gemensam användning (3 § sambolagen). Rekvisitet "gemensam användning" innebär i princip att egendomen ska vara införskaffad under den tid som ni har varit sambor, vilket av din fråga verkar vara fallet med ert gemensamma hus. Eftersom huset betraktas som gemensam bostad och därmed samboegendom så ska det alltså ingå i en eventuell bodelning (5 § första stycket 1 punkten, 3 och 8 § sambolagen).

Vid bodelningen kommer först och främst sambornas andelar i samboegendomen beräknas, och därefter ska skulder räknas av som är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen (12 och 13 § sambolagen). Detta innebär att huslånet ska täckas, men att övriga skulder som inte är hänförliga till samboegendomen endast ska täckas i den mån de inte kan täckas av annan egendom (13 § andra stycket sambolagen). Det som sedan återstår av samboegendomen ska därefter delas lika mellan er (14 § sambolagen). Den sambo som bäst behöver bostaden har därefter rätt att överta bostaden på sin lott, förutsatt att denne befriar den andre för skulderna som finns på egendomen (16 § sambolagen). Om ni inte har annan egendom som skulle täcka upp som skifteslikvid, det vill säga egendom till värdet av halva huset, så kan den utav er som har rätt att överta huset istället betala motsvarande belopp i pengar (17 § sambolagen).

I ditt fall verkar det dock problemet vara att ni inte kan komma överens, och en bodelning innebär därmed att ni innehar fastigheten/huset med samäganderätt (19 § sambolagen).

Vad kan man göra som samägare?

Oavsett om ni begär en bodelning eller inte så är ni samägare till fastigheten (1 § lagen om samäganderätt). Detta gör att du måste ha din före detta sambos samtycke för att få sälja huset (2 § lagen om samäganderätt). Däremot har du rätt att ansöka hos tingsrätten om att huset ska säljas på offentlig auktion, och detta ska beviljas så länge den andra samägaren inte visar synnerliga skäl mot detta (6 § lagen om samäganderätt). I ditt fall verkar inga synnerliga skäl föreligga.

Det kan vara bra att ha i åtanke att försäljning på offentlig auktion ofta betingar ett lägre pris än vid frivillig försäljning. Detta är något som du skulle kunna använda som argument för att få din före detta sambo att istället på frivillig basis sälja sin andel av huset till dig.

Sammanfattning

Eftersom samboförhållandet har upphört kan du begära bodelning och på så vis få huset på din bodelningslott. Dessutom kan du som samägare ansöka om försäljning på offentlig auktion, vilket kan vara en lättare väg då du uppger att ni inte kommer överens. Att försäljning på offentlig auktion ofta ger ett lägre pris än vid frivillig försäljning är ett argument som du kan använda för att försöka få din före detta sambo att istället på frivillig basis sälja sin andel till dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och om du skulle behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning