FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/06/2022

Hur kan man fastställa en annan mans faderskap?

Hej, jag och mitt ex gick skilda vägar efter att jag kom på henne vara med en annan man under tiden vi var tillsammans. Nu efter 4 år jag fick ett samtal från mitt ex om att hennes 4åriga dotter är min biologiska dotter men att hon vid födelse av dottern trodde det var den andra mannens barn. Nu när barnet är lite äldre kan man se att hon har drag från mig. Så då undrar jag, hur går jag tillväga för att häva barnets nuvarande faderskap och registrerar mig som hennes riktiga far?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler som rör fastställande av faderskap återfinns i Föräldrabalken (FB)

Häva nuvarande faderskap

Det är möjligt att häva en faderskapsbekräftelse, om mannen som har bekräftat faderskapet inte faktiskt är fader. Då kan man genom dom, i domstol, förklara att bekräftelsen saknar verkan. 

Bekräfta eget faderskap

Det är möjligt för dig att registrera dig som biologisk fader. Om en man bekräftar ett faderskap så ska faderskapet anses fastställt (1 kap 3§ st 1 FB). Det finns formkrav för en sådan faderskapsbekräftelse (1 kap 4§ FB). Bekräftelsen ska vara skriftlig och ska göras på plats hos socialnämnden. I ditt fall ska bekräftelsen även godkännas av modern samt socialnämnden, om det kan antas att det är du som är den genetiska fadern. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare