Hur kan man få tillbaka sina föräldradagar när man inte har vårdnad?

2020-01-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag och min före detta fru har överenskommelse i tingsrätten samt dom, att hon ska ha vårdnaden och jag ska ha insynsfullmakt om förskolan,skolan,sjukvård och socialtjänst. Beslutet togs 2019 och fram tills idag Har jag inte fått någon fullmakt påskriven utav henne. Plus att vår överenskommelse att om barnet blir sjukt och umgänget inställt så bör hon föreslå ny dag för umgänge. Hon har nu föreslagit endast vardagar mitt i veckan som umgänge fast vi egentligen ska ha det på fredagar och söndagar. Dessutom så missades det utav min advokat och domaren att alla mina föräldradagar automatiskt fördes över till henne. Så nu har hon fått alla mina föräldradagar och jag har bett henne att lämna tillbaka dagarna till mig men hon vägrar. Jag kan inte vara ledig från jobbet utan att ha betalt. Snälla vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domstolen kan förelägga henne att följa avtalet
Om en förälder inte följer en överenskommelse som har träffats kring vårdnad och umgänge är det möjligt att vända sig till tingsrätten och begära att avtalet verkställs. Domstolen kommer att först att försöka se till att avtalet uppfylls på frivillig väg (21 kap. 2 § föräldrabalken). Men skulle det inte komma att fungera har domstolen möjlighet att förelägga personen att uppfylla avtalet vid vite. Det innebär att domstolen utfärdar något som är att likna vid böter för att personen tillslut ska följa avtalet (21 kap. 3 § föräldrabalken).

Föräldradagarna kan du bara få tillbaka om hon går med på det
Du uppger i din fråga att din före detta fru har ensam vårdnad. Vid ensam vårdnad har man rätt till alla föräldradagar (12 kap. 14 § socialförsäkringsbalken). Den enda möjligheten att få tillbaka några dagarna är att hon på frivillig väg för över dem på dig, med de begränsningar som lagen uppställer (12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken).

Vad bör du göra?
I första hand bör du försöka komma överens med din exfru. Skulle det inte fungera kan du påpeka att du har möjlighet att vända dig till tingsrätten och begära verkställighet. Skulle hon trots det inte låta sig påverkas, får du helt enkelt begära att domstolen verkställer överenskommelsen med hänvisning till de sätt hon brutit avtalet på. Du ska med andra ord visa att hon inte förslagit de dagar för umgänge som överenskommelsen stadgar, samt att hon inte skrivit på något insynsfullmakt.

En annan möjlighet är att vända sig till tingsrätten för att få till stånd en ny överenskommelse, alternativt att den nuvarande överenskommelsen omförhandlas. På så sätt kan du möjligtvis förhandla dig till några föräldradagar i utbyte mot att umgängesdagarna även kan läggas på vardagar. I annat fall finns det ingen möjlighet att få tillbaka föräldradagarna eftersom hon har ensam vårdnad.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (757)
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?

Alla besvarade frågor (84683)