Hur kan man bli dömd för narkotikabrott om åklagaren inte visat att man är skyldig?

2019-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
hur kan man bli dömd om åklagaren inte kan bevisa att man är skyldig. jag fick i mej narkotika på en fest utan att veta om det
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att bruka narkotika är straffbart (jfr 1 § p6 narkotikastrafflagen, NSL). Bruk av narkotika räknas som ringa narkotikabrott (2 § NSL). Utöver de objektiva rekvisiten, dvs. att du ska ha brukat narkotikan, krävs även att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt, du ska ha haft uppsåt (1 kap. 3 § brottsbalken, BrB).

Om du fått i dig narkotika utan att veta om det, kan det argumenteras för att du inte haft uppsåt till det. Det är upp till åklagaren att bevisa, utom rimligt tvivel, att du är skyldig. Att du blir dömd mot ditt nekande kan bero på att åklagaren inte tror på din förklaring och att du haft uppsåt till att bruka narkotikan, eller åtminstone att du varit likgiltig inför det. Jag kan tyvärr inte kommentera ditt fall närmre då jag inte vet hur domstolen resonerat. För att du ska ha blivit dömd, måste dock domstolen gjort bedömningen att åklagaren bevisat att du är skyldig (i annat fall hade domstolen inte dömt dig). Jag rekommenderar dig att du läser igenom den dom du fått i samband med att du dömdes, det ska framgå av domskälen hur domstolen resonerat i sin bedömning. Är du inte nöjd finns det alltid möjlighet att inom tre veckor överklaga ärendet till hovrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (394)
2020-02-23 Är försäljning av lustgas lagligt?
2020-02-23 Ansvar för innehav av narkotika
2020-02-17 Kan flera ringa narkotikabrott åtalas som narkotikabrott av normalgrad? och lite om beviskrav.
2020-02-13 Kan man bli häktad för ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (77530)