Hur kan man bestrida ett testamente?

2020-05-19 i Testamente
FRÅGA
Min far har skrivit två testamente att allt i Malaysia ska hans fru haÅ även ska hon ha 50% sin rätt i Sverige Kan vi barn bestrida hans ägodelarna i Malaysia ??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det så undrar du om ni som barn kan bestrida det ena testamentet, som ger din pappas fru allt i Malaysia. Jag kommer att anta att testamentet är giltigt när jag besvarar din fråga. Jag kommer att förkorta ärvdabalken till ÄB.

Huvudregeln i Sverige är att testatorns, din pappas, vilja ska respekteras så långt det går (11 kap. 1 § ÄB). Genom ett testamente så kan en arvlåtare/testator, din pappa, ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. Den legala arvsordningen är den som bestäms i ÄB.

Särkullbarn

Jag antar att din pappas fru inte är din mamma vilket innebär att du är särkullbarn, vilket är arvlåtarens barn men inte maken. Du kan som särkullbarn ta ut ditt arv direkt när din pappa har avlidit vilket framgår indirekt av 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Vad du alltid har rätt till är din laglott vilket är hälften av vad du hade fått om inte testamentet upprättats (7 kap. 1 § ÄB). Om du får din laglott går testamentet troligtvis inte att bestrida.

Ogiltighetsförklaring

Vill du ogiltigförklara testamentet måste du bevisa att det strider mot lag exempelvis att det är förfalskat (13 kap. 3 § ÄB). Det går även att ogiltigförklara ett testamente om din pappa inte var behörig att upprätta testamentet, ex på grund av psykisk störning, eller om det bevittningen inte skett enligt formkraven (10 kap. 4 § ÄB). Du måste då, när din pappa avlidit, föra en talan mot testamentstagaren inom sex månader (14 kap. 5 § ÄB). Att gå till domstol är däremot ofta kostsamt och tar väldigt mycket tid och jag avråder från detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga och sammanfattningsvis kan jag säga att om du får ut din laglott så är huvudregeln att testatorns vilja ska respekteras, vilket innebär att om det är giltigt så kan du inte göra någonting åt att din pappa har valt att skriva över det i Malaysia till hans fru.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93336)